| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RMLH-AS AS211810

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211810
as-name:    RMLH-AS
org:      ORG-RH74-RIPE
sponsoring-org: ORG-ZHL2-RIPE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS211810:AS-UPSTREAMS announce AS211810:AS-RH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS211810:AS-UPSTREAMS accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS211810:AS-UPSTREAMS announce AS211810:AS-RH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS211810:AS-UPSTREAMS accept ANY
admin-c:    ACRO28519-RIPE
tech-c:     ACRO28519-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RYAN-MNT
created:    2023-02-20T14:56:58Z
last-modified: 2023-09-19T11:46:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RH74-RIPE
org-name:    Ryan Hewson
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    10 Miriam Grove, Leigh, WN7 3EX, UK
abuse-c:    ACRO28519-RIPE
mnt-ref:    RYAN-MNT
mnt-ref:    CLOUDIE-MNT
mnt-by:     RYAN-MNT
created:    2019-11-25T10:29:49Z
last-modified: 2023-02-20T14:56:58Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse contact role object
address:    10 Miriam Grove, Leigh, WN7 3EX, UK
abuse-mailbox: abuse@27fibre.co.uk
nic-hdl:    ACRO28519-RIPE
mnt-by:     RYAN-MNT
created:    2019-11-25T10:29:44Z
last-modified: 2023-09-19T11:29:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]