| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RELCOM-AS AS2118

as-block:    AS2057 - AS2136
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:16Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:16Z
source:     RIPE


aut-num:    AS2118
as-name:    RELCOM-AS
org:      ORG-GO14-RIPE
remarks:    ===================================================
remarks:    Upstreams
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS9002 accept ANY;
import:     from AS205853 accept ANY;
descr:     Relcom Group 19.02.2019 ;
export:     to AS9002 announce AS-RELCOM;
export:     to AS2118 announce AS-RELCOM;
descr:     Relcom Group 19.02.2019;
import:     from AS21414 accept ANY;
export:     to AS21414 announce AS-RELCOM;
import:     from AS28917 accept ANY;
export:     to AS28917 announce AS-RELCOM;
import:     from AS3216 accept ANY;
export:     to AS3216 announce AS-RELCOM;
remarks:    ===================================================
remarks:    Downstreams
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    Demos downstreams:
import:     from AS60511 accept AS60511;
export:     to AS60511 announce ANY;
import:     from AS42377 accept AS42377;
export:     to AS42377 announce ANY;
import:     from AS29258 accept AS29258;
export:     to AS29258 announce ANY;
import:     from AS48396 accept AS48396;
export:     to AS48396 announce ANY;
import:     from AS38916 accept AS38916;
export:     to AS38916 announce ANY;
import:     from AS198981 accept AS198981;
export:     to AS198981 announce ANY;
remarks:    ===================================================
remarks:    Relcom other
import:     from AS50577 action pref=125; accept AS-INTELSC
import:     from AS2854 action pref=120; accept AS-ROSPRINT
import:     from AS6854 action pref=120; accept AS-TCNET
import:     from AS30943 action pref=120; accept AS-UTRANSIT
import:     from AS24638 action pref=120; accept AS-RAMTEL
import:     from AS13238 action pref=120; accept AS-YANDEX
import:     from AS21414 action pref=120; accept AS-RCNET
import:     from AS3267 action pref=120; accept AS-RUNNETIX
import:     from AS2683 action pref=120; accept AS-RADIOMSU
import:     from AS2895 action pref=120; accept AS-FREENET
import:     from AS13174 action pref=120; accept AS-MTSNET
import:     from AS8470 action pref=120; accept AS-MACOMNET
import:     from AS3218 action pref=130; accept AS-COSMOS
import:     from AS2578 action pref=130; accept AS-DEMOS AS-RUDEMOS
import:     from AS8631 action pref=120; accept AS-MSKROUTESERVER
import:     from AS43690 action pref=120; accept AS-SPBROUTESERVER
import:     from AS41095 action pref=120; accept AS-IPTP
import:     from AS3277 action pref=120; accept AS-RUSNETIX
import:     from AS31353 action pref=120; accept AS-PTT
import:     from AS12418 action pref=120; accept AS-QUANTUM
import:     from AS20903 action pref=120; accept AS-VMB-SERVICE
import:     from AS30968 action pref=120; accept AS-INFOBOX
import:     from AS29329 action pref=120; accept AS-NODEX
import:     from AS6858 action pref=120; accept AS-COMLINK
import:     from AS35511 action pref=120; accept AS-IWAN
import:     from AS31500 action pref=120; accept AS-ETELECOM-2
import:     from AS6690 action pref=120; accept AS-WEBPLUS
import:     from AS5568 action pref=130; accept AS-RBNet
import:     from AS6903 action pref=120; accept AS-ZENON
import:     from AS2578 action pref=130; accept AS-DEMOS AS-RUDEMOS
import:     from AS42750 action pref=130; accept AS-WM
import:     from AS56654 action pref=130; accept AS-WM
import:     from AS29067 action pref=130; accept AS-UATLD
import:     from AS39614 action pref=130; accept AS-IMPEX
import:     from AS13079 action pref=130; accept AS-ZONDH
import:     from AS8377 action pref=130; accept AS-PETERLINK
import:     from AS13215 action pref=130; accept AS-CPLUS1
import:     from AS31444 action pref=130; accept AS-SEANET
import:     from AS25185 action pref=130; accept AS-PharmaSupport
import:     from AS25188 action pref=130; accept AS-INTERMEDIA
import:     from AS8915 action pref=130; accept AS-DELFA
import:     from AS8701 action pref=130; accept AS-FCTNETAS
import:     from AS34327 action pref=130; accept AS34327
import:     from AS56495 action pref=130; accept AS56495
import:     from AS44041 action pref=130; accept AS44041
import:     from AS56881 action pref=130; accept AS56881
import:     from AS30835 action pref=130; accept AS30835
import:     from AS56666 accept AS56666
import:     from AS201969 accept AS201969
import:     from AS34898 accept AS-SYMBIOS
import:     from AS43678 accept AS43678
import:     from AS196995 accept AS196995
export:     to AS3267 announce AS-RELCOM
export:     to AS50577 announce AS-RELCOM
export:     to AS2854 announce AS-RELCOM
export:     to AS6854 announce AS-RELCOM
export:     to AS30943 announce AS-RELCOM
export:     to AS24638 announce AS-RELCOM
export:     to AS13238 announce AS-RELCOM
export:     to AS21414 announce AS-RELCOM
export:     to AS3267 announce AS-RELCOM
export:     to AS2683 announce AS-RELCOM
export:     to AS2895 announce AS-RELCOM
export:     to AS13174 announce AS-RELCOM
export:     to AS8470 announce AS-RELCOM
export:     to AS3218 announce AS-RELCOM
export:     to AS2578 announce AS-RELCOM
export:     to AS8631 announce AS-RELCOM
export:     to AS41095 announce AS-RELCOM
export:     to AS43690 announce AS-RELCOM
export:     to AS3277 announce AS-RELSPBSCUST AS-RELSPBBCUST
export:     to AS31353 announce AS-RELSPBSCUST AS-RELSPBBCUST
export:     to AS12418 announce AS-RELSPBSCUST AS-RELSPBBCUST
export:     to AS20903 announce AS-RELSPBSCUST AS-RELSPBBCUST
export:     to AS30968 announce AS-RELSPBSCUST AS-RELSPBBCUST
export:     to AS29329 announce AS-RELSPBSCUST AS-RELSPBBCUST
export:     to AS6858 announce AS-RELSPBSCUST AS-RELSPBBCUST
export:     to AS35511 announce AS-RELSPBSCUST AS-RELSPBBCUST
export:     to AS31500 announce AS-RELSPBSCUST AS-RELSPBBCUST
export:     to AS6690 announce AS-RELSPBSCUST AS-RELSPBBCUST
export:     to AS5568 announce AS-RELCOM
export:     to AS6903 announce AS-RELCOM
export:     to AS2578 announce AS-RELCOM
export:     to AS34898 announce AS-RELCOM
export:     to AS42750 announce ANY
export:     to AS56654 announce ANY
export:     to AS29067 announce ANY
export:     to AS39614 announce ANY
export:     to AS13079 announce ANY
export:     to AS8377 announce ANY
export:     to AS13215 announce ANY
export:     to AS31444 announce ANY
export:     to AS25185 announce ANY
export:     to AS25188 announce ANY
export:     to AS8915 announce ANY
export:     to AS8701 announce ANY
export:     to AS34327 announce ANY
export:     to AS56495 announce ANY
export:     to AS44041 announce ANY
export:     to AS56881 announce ANY
export:     to AS30835 announce ANY
export:     to AS56666 announce ANY
export:     to AS201969 announce ANY
export:     to AS43678 announce ANY
export:     to AS196995 announce ANY
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    community applied on ingress
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    2118:20XX - Origin from
remarks:    2001 - relcom KIAE
remarks:    2002 - relcom M9
remarks:    2003 - Demos
remarks:    2118:31XX - Origin from public peers
remarks:    3101 - msk-ix
remarks:    2118:32XX - Origin from private peers
remarks:    2118:40XX - Origin from Upstreams
remarks:    2118:4001 - AS9002 (Retn)
remarks:    2118:4002 - AS20485 (TTK)
remarks:    2118:4003 - AS3216 (Beeline)
remarks:    2118:4005 - AS28917 (Fiord)
remarks:    2118:4006 - AS21414 (Ruscomnet)
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    inside community coloring
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    2118:601 - local (point-to-point and etc.)
remarks:    2118:605 - aggregatable
remarks:    2118:608 - te-aggregate
remarks:    2118:609 - aggregate
remarks:    2118:620 - customers
remarks:    2118:623 - peers
remarks:    2118:626 - transit
remarks:    2118:631 - bogus
remarks:    2118:666 - blackhole global in AS2118 and Upstreams
remarks:    2118:667 - blackhole local in AS2118
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    advertising community (available for customers):
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    2118:5ZZX
remarks:    2118:6AAX
remarks:    where X=0 - advertise with no changes
remarks:    X=1,2,4 or 6 - set prepend AS2118 1,2,4 or 6 times
remarks:    X=7 - advertise with community no-export
remarks:    X=9 - do not advertise
remarks:    ZZ=00 - Hole World
remarks:    01 - all upstreams
remarks:    02 - all customers
remarks:    03 - all peers
remarks:    AA=01 - AS9002 (Retn)
remarks:    02 - AS20485 (TTK)
remarks:    03 - AS3216 (Beeline)
remarks:    05 - AS28917 (Fiord)
remarks:    06 - AS21414 (Ruscomnet)
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    local preference for routes:
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    1000 - local routes to aggregate
remarks:    710 - customer preffered
remarks:    700 - customer (default)
remarks:    690 - customer backup
remarks:    400 - customer backup
remarks:    400 - peer route
remarks:    390 - peer backup
remarks:    200 - transite
remarks:    190 - transite backup
remarks:    100 - customer superbackup
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    local preference control accepted from customers
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    2118:171 - set local pref = 710
remarks:    2118:169 - set local pref = 690
remarks:    2118:140 - set local pref = 400
remarks:    2118:130 - set local pref = 300
remarks:    2118:110 - set local pref = 100
remarks:    =======================================================
admin-c:    DNOC-ORG
tech-c:     DNOC-ORG
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RELCOMGROUP-MNT
created:    2002-05-08T17:31:39Z
last-modified: 2019-02-19T20:02:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GO14-RIPE
org-name:    Limited Liability Company "Relcom Group"
org-type:    LIR
address:    Gazetny lane, 3-5 building 1, 37-44A,
address:    125009
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957450095
phone:     +74991960720
fax-no:     +74957399323
abuse-c:    AC28109-RIPE
admin-c:    AM44967-RIPE
mnt-ref:    RELCOMGROUP-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RELCOMGROUP-MNT
created:    2014-09-11T08:24:34Z
last-modified: 2019-03-13T15:02:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ru.relcom noc
address:    Relcom Group
address:    Gazetny lane, 3-5 building 1, 37-44A
address:    125009 Moscow, Russia
phone:     +7 495 745 00 95
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:    NOC working hours:
remarks:    09am-09pm MSK (GMT+3) workdays
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:    Contact addresses by category:
remarks:    Routing/DNS/IP delegation: msknoc@relcom.net
remarks:    Abuse: abuse@relcom.net
remarks:    ----------------------------------------------
admin-c:    AM44967-RIPE
tech-c:     AM44967-RIPE
nic-hdl:    DNOC-ORG
mnt-by:     AS2578-MNT
abuse-mailbox: abuse@relcom.net
created:    2002-08-19T07:30:24Z
last-modified: 2019-03-12T15:01:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]