| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MEGASET AS211791

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211791
as-name:    MEGASET
org:      ORG-SL1022-RIPE
sponsoring-org: ORG-IGK1-RIPE
import:     from AS6789 accept ANY
export:     to AS6789 announce AS211791
import:     from AS39751 accept ANY
import:     from AS31133 accept ANY
export:     to AS39751 announce AS211791
export:     to AS31133 announce AS211791
admin-c:    AY3249-RIPE
tech-c:     AY3249-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GIGANET-UA-MNT
created:    2021-02-17T08:05:08Z
last-modified: 2022-06-15T15:00:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SL1022-RIPE
org-name:    SEVTELECOM LTD
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    office 3, 4-13 Remeslennaya str., Simferopol, 295000, Russian Federation
abuse-c:    ACRO34309-RIPE
mnt-ref:    GIGANET-UA-MNT
mnt-by:     mnt-ru-igkh-1
created:    2021-02-01T11:20:52Z
last-modified: 2022-12-01T17:26:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aleksandr Yalovoy
address:    office 3, 4-13 Remeslennaya str., Simferopol, 295000, Russian Federation
phone:     +7 918 650 16 16
nic-hdl:    AY3249-RIPE
mnt-by:     mnt-ru-igkh-1
created:    2021-02-01T11:19:15Z
last-modified: 2021-02-01T11:19:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]