| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BEOIO AS211783

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211783
as-name:    BEOIO
org:      ORG-BA961-RIPE
import:     from AS3292 accept ANY
export:     to AS3292 announce AS211783
import:     from AS31027 accept ANY
export:     to AS31027 announce AS211783
admin-c:    KB6542-RIPE
tech-c:     KB6542-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     dk-beoio-1-mnt
created:    2021-02-17T15:29:21Z
last-modified: 2021-04-18T20:47:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BA961-RIPE
org-name:    beo.io ApS
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Wildersgade 32
address:    1408
address:    Copenhagen K
address:    DENMARK
phone:     +4582131313
admin-c:    KB6542-RIPE
tech-c:     KB6542-RIPE
abuse-c:    AR39799-RIPE
mnt-ref:    dk-beoio-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     dk-beoio-1-mnt
created:    2017-03-30T13:16:21Z
last-modified: 2020-12-16T13:36:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kasper Braemer-Jensen
address:    Wildersgade 32
address:    1408
address:    Copenhagen K
address:    DENMARK
phone:     +4582131313
nic-hdl:    KB6542-RIPE
mnt-by:     dk-beoio-1-mnt
created:    2017-03-30T13:16:20Z
last-modified: 2017-03-30T13:16:21Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]