| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.98.39 (lg) / ec2-3-238-98-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:6227::3ee:6227 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  jeremyp3 AS211781

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211781
as-name:    jeremyp3
org:      ORG-PJ132-RIPE
import:     from AS207910 accept ANY
export:     to AS207910 announce AS211781
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS211781
sponsoring-org: ORG-MA1574-RIPE
admin-c:    HDLM-RIPE
admin-c:    PJ5057-RIPE
tech-c:     HDLM-RIPE
tech-c:     PJ5057-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MILKYWAN-MNT
mnt-by:     JEREMYP3-MNT
created:    2021-02-18T08:47:59Z
last-modified: 2022-04-03T15:11:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PJ132-RIPE
org-name:    prego jeremy
org-type:    OTHER
address:    Pau, France
abuse-c:    STLN-RIPE
mnt-ref:    JEREMYP3-MNT
mnt-ref:    SBMT
mnt-by:     STLN-MNT
mnt-by:     JEREMYP3-MNT
created:    2019-12-20T00:49:50Z
last-modified: 2021-05-11T23:20:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hugues Voiturier
address:    4 Bis Square Edouard Mouriquand, 69009 Lyon
phone:     +33123456789
nic-hdl:    HDLM-RIPE
mnt-by:     HDLM-MNT
created:    2018-05-10T21:33:00Z
last-modified: 2020-08-01T08:31:34Z
source:     RIPE

person:     prego jeremy
address:    Pau france
phone:     +33789568430
nic-hdl:    PJ5057-RIPE
mnt-by:     JEREMYP3-MNT
created:    2019-12-20T00:14:01Z
last-modified: 2019-12-20T00:50:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]