| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CPS-IT AS211763

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211763
as-name:    CPS-IT
org:      ORG-Cig5-RIPE
sponsoring-org: ORG-NLTU1-RIPE
import:     from AS1764 accept ANY
export:     to AS1764 announce AS211763
import:     from AS8218 accept ANY
export:     to AS8218 announce AS211763
import:     from AS62239 accept ANY
export:     to AS62239 announce AS211763
admin-c:    AZ3967-RIPE
tech-c:     JS11324-RIPE
tech-c:     FS9260-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS1764-MNT
mnt-by:     CPS-IT-MNT
created:    2021-02-19T13:42:33Z
last-modified: 2022-04-22T16:23:41Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CIG5-RIPE
org-name:    CPS - IT GmbH
org-type:    OTHER
address:    Franz Schubert Strasse 3
address:    2345 Brunn am Gebirge
address:    Austria
abuse-c:    AR23941-RIPE
mnt-ref:    AS1764-MNT
mnt-by:     AS1764-MNT
mnt-by:     CPS-IT-MNT
created:    2012-03-08T12:15:35Z
last-modified: 2014-11-17T16:33:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alfred Zeugswetter
address:    Franz Schubert Strasse 3
address:    2345 Brunn am Gebirge
address:    Austria
phone:     +43 2236 315325 10
org:      ORG-CIG5-RIPE
nic-hdl:    AZ3967-RIPE
mnt-by:     CPS-IT-MNT
mnt-by:     AS1764-MNT
created:    2012-03-08T12:10:11Z
last-modified: 2020-05-13T11:24:05Z
source:     RIPE

person:     Franz Schulz
address:    CPS-IT GmbH
address:    Franz Schubert Strasse 3
address:    2345 Brunn am Gebirge
address:    Austria
phone:     +43 2236 315325 2789
org:      ORG-CIG5-RIPE
nic-hdl:    FS9260-RIPE
mnt-by:     CPS-IT-MNT
mnt-by:     AS1764-MNT
created:    2012-03-08T12:36:01Z
last-modified: 2020-05-13T11:24:07Z
source:     RIPE

person:     Johann Schierer
address:    CPS - IT GmbH
address:    Franz Schubert Strasse 3
address:    2345 Brunn am Gebirge
address:    Austria
phone:     +43 2236 315325
org:      ORG-CIG5-RIPE
nic-hdl:    JS11324-RIPE
mnt-by:     CPS-IT-MNT
mnt-by:     AS1764-MNT
created:    2012-03-08T12:36:01Z
last-modified: 2020-05-13T11:24:08Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]