| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.202.88 (lg) / ec2-3-94-202-88.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:ca58::35e:ca58 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-DEBIS AS21176

as-block:    AS21153 - AS21241
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21176
as-name:    ASN-DEBIS
org:      ORG-TIS2-RIPE
remarks:    *
remarks:    Full Internet Routing Table IPv4
remarks:    *
import:     from AS1267 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12779 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8220 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12874 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1267 announce AS21176
export:     to AS12779 announce AS21176
export:     to AS8220 announce AS21176
export:     to AS12874 announce AS21176
remarks:    *
remarks:    Peerings IPv4
remarks:    *
import:     from AS24796 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25309 action pref=100; accept ANY
import:     from AS196959 action pref=100; accept ANY
export:     to AS24796 announce AS21176
export:     to AS25309 announce AS21176
export:     to AS196959 announce AS21176
remarks:    *
remarks:    Full Internet Routing Table IPv6
remarks:    *
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1267 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12779 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12637 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1267 announce AS21176
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12779 announce AS21176
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS21176
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12637 announce AS21176
remarks:    *
admin-c:    GALA5-RIPE
tech-c:     GALA5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SEMA-MNT
mnt-by:     ENG-MO-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-12-15T15:33:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TIS2-RIPE
org-name:    Engineering D.HUB S.p.A.
org-type:    LIR
address:    Viale Carlo Viola 76
address:    11026
address:    Pont Saint Martin (AO)
address:    ITALY
phone:     +39 0444 558121
fax-no:     +39 0444 558352
admin-c:    MS35676-RIPE
admin-c:    SM43-RIPE
admin-c:    GL714-RIPE
tech-c:     GL714-RIPE
tech-c:     SM43-RIPE
abuse-c:    GALA5-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ENG-MO-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ENG-MO-MNT
created:    2004-04-17T11:30:27Z
last-modified: 2018-01-19T11:01:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GROUP ADM - LIR ADMIN
address:    via Vecchia Ferriera, 5
address:    36100 Vicenza (VI)
address:    Italy
nic-hdl:    GALA5-RIPE
mnt-by:     ENG-MO-MNT
admin-c:    SM43-RIPE
admin-c:    GL714-RIPE
admin-c:    MS35676-RIPE
admin-c:    PA4372-RIPE
tech-c:     SM43-RIPE
tech-c:     GL714-RIPE
tech-c:     MS35676-RIPE
tech-c:     PA4372-RIPE
abuse-mailbox: technet@eng-mo.it
created:    2013-04-29T12:47:14Z
last-modified: 2017-12-15T14:10:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]