| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VE AS211752

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211752
as-name:    VE
org:      ORG-VBIG1-RIPE
import:     from AS31078 accept ANY
export:     to AS31078 announce AS-VFE
import:     from AS25291 accept ANY
export:     to AS25291 announce AS-VFE
import:     from AS33891 accept ANY
export:     to AS33891 announce AS-VFE
admin-c:    VE-RIPE
tech-c:     VE-RIPE
member-of:   AS3320:AS-AUTH-PILOT-BLACKHOLE-FROM-AS25291
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VE-MNT
created:    2021-02-23T10:32:36Z
last-modified: 2023-12-01T07:03:44Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VBIG1-RIPE
org-name:    Vattenfall Eurofiber GmbH
org-type:    LIR
address:    Hedwig-Dohm-Str. 2
address:    10829
address:    Berlin
address:    GERMANY
country:    DE
phone:     +49 30 267 10602
admin-c:    VE-RIPE
tech-c:     VE-RIPE
abuse-c:    AR62268-RIPE
mnt-ref:    VE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VE-MNT
created:    2021-01-15T08:21:45Z
last-modified: 2023-02-14T14:05:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Vattenfall Eurofiber
address:    Vattenfall Eurofiber GmbH
address:    Hedwig-Dohm-Str. 2
address:    10829 Berlin, Germany
admin-c:    LYS15-RIPE
tech-c:     LYS15-RIPE
nic-hdl:    VE-RIPE
mnt-by:     VE-MNT
created:    2021-02-22T16:00:23Z
last-modified: 2023-03-27T09:12:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]