| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AtlasIP AS211733

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211733
as-name:    AtlasIP
org:      ORG-PCES1-RIPE
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS211733
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS211733
import:     from AS29075 accept ANY
export:     to AS29075 announce AS211733
admin-c:    CA10033-RIPE
tech-c:     CA10033-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-fr-atlas-1-MNT
created:    2021-02-25T11:36:28Z
last-modified: 2021-05-28T20:29:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PCES1-RIPE
org-name:    Prime creation events SAS
org-type:    LIR
address:    16 rue de l'abb pierre
address:    53120
address:    GORRON
address:    FRANCE
country:    FR
phone:     +33243041971
admin-c:    CA10033-RIPE
tech-c:     CA10033-RIPE
abuse-c:    AR62531-RIPE
mnt-ref:    lir-fr-atlas-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-fr-atlas-1-MNT
created:    2021-02-24T09:53:00Z
last-modified: 2021-08-18T08:34:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CEO
address:    16 rue de l'abb pierre
address:    53120
address:    GORRON
address:    FRANCE
phone:     +33243041971
nic-hdl:    CA10033-RIPE
mnt-by:     lir-fr-atlas-1-MNT
created:    2021-02-24T09:52:59Z
last-modified: 2021-02-24T09:52:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]