| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  bodenaturkost-core AS211727

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211727
as-name:    bodenaturkost-core
org:      ORG-HBIG1-RIPE
remarks:    --- Upstream peerings ---
import:     from AS3209 accept ANY
export:     to AS3209 announce AS-HBIE-WTNET
import:     from AS15943 accept ANY
export:     to AS15943 announce AS-HBIE-WTNET
import:     from AS211547 accept ANY
export:     to AS211547 announce AS211727
admin-c:    AA37222-RIPE
tech-c:     AA37222-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-de-bodenaturkost-1-MNT
created:    2021-02-26T09:12:45Z
last-modified: 2021-08-13T12:05:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HBIG1-RIPE
org-name:    Horst Bode Import-Export GmbH
org-type:    LIR
address:    Havighorster Weg 6f
address:    21031
address:    Hamburg
address:    GERMANY
country:    DE
phone:     +4940739332521
admin-c:    AA37222-RIPE
tech-c:     AA37222-RIPE
abuse-c:    AR62540-RIPE
mnt-ref:    lir-de-bodenaturkost-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-de-bodenaturkost-1-MNT
created:    2021-02-25T08:51:49Z
last-modified: 2021-08-18T08:32:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ADMIN
address:    Havighorster Weg 6f
address:    21031
address:    Hamburg
address:    GERMANY
phone:     +4940739332521
nic-hdl:    AA37222-RIPE
mnt-by:     lir-de-bodenaturkost-1-MNT
created:    2021-02-25T08:51:48Z
last-modified: 2021-02-25T08:51:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]