| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.52 (lg) / ec2-3-92-28-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c34::35c:1c34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PARTLIX-AS AS211715

aut-num:    AS211715
as-name:    PARTLIX-AS
descr:     Partlix, Ltd.
abuse-c:    ACRO38778-RIPE
org:      ORG-ALI4-RIPE
sponsoring-org: ORG-OG36-RIPE
remarks:    +------------------------------------------------+
remarks:    |
remarks:    | Upstreams
remarks:    |
remarks:    +------------------------------------------------+
remarks:    Voxility LLP
import:     from AS3223 accept ANY
export:     to AS3223 announce AS-Partlix
remarks:    +------------------------------------------------+
remarks:    meerfarbig GmbH & Co. KG
import:     from AS34549 accept ANY
export:     to AS34549 announce AS-Partlix
remarks:    +------------------------------------------------+
remarks:    Openfactory GmbH
import:     from AS41051 accept ANY
export:     to AS41051 announce AS-Partlix
remarks:    +------------------------------------------------+
remarks:    LowHosting Services
import:     from AS212508 accept ANY
export:     to AS212508 announce AS-Partlix
remarks:    +------------------------------------------------+
remarks:    Rudakov Ihor
import:     from AS211509 accept ANY
export:     to AS211509 announce AS-Partlix
remarks:    +------------------------------------------------+
remarks:    Frantech Solutions
import:     from AS53667 accept ANY
export:     to AS53667 announce AS-Partlix
remarks:    +------------------------------------------------+
admin-c:    AEM121-RIPE
tech-c:     AEM121-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CRANIAX-MNT
created:    2021-03-02T07:29:35Z
last-modified: 2021-09-24T17:29:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ALI4-RIPE
org-name:    Ali E. Mubarak
org-type:    OTHER
address:    120 Mohamed El-Khalafawi Street
address:    Cairo
address:    Egypt
abuse-c:    ACRO38778-RIPE
mnt-ref:    CRANIAX-MNT
mnt-by:     CRANIAX-MNT
mnt-ref:    OPENFACTORY-NOC
created:    2021-02-13T23:01:43Z
last-modified: 2021-09-16T20:56:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ali E. Mubarak
address:    Partlix, Ltd.
address:    Technology Department | Network Management Team
address:    26 Al Dokki St,
address:    Giza
address:    Egypt
phone:     +201019979406
nic-hdl:    AEM121-RIPE
mnt-by:     CRANIAX-MNT
created:    2021-09-12T15:26:53Z
last-modified: 2021-09-16T20:57:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]