| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.48.243 (lg) / ec2-18-206-48-243.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:30f3::12ce:30f3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PARTLIX-AS AS211715

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211715
as-name:    PARTLIX-AS
descr:     Partlix, Ltd.
sponsoring-org: ORG-OG36-RIPE
admin-c:    AEM121-RIPE
tech-c:     AEM121-RIPE
org:      ORG-PRTX1-RIPE
remarks:    +------------------------------------------------+
remarks:    | Upstreams
remarks:    +------------------------------------------------+
remarks:    DataCamp Limited (CDN77)
import:     from AS60068 accept ANY
export:     to AS60068 announce AS-Partlix
remarks:    +------------------------------------------------+
remarks:    meerfarbig GmbH & Co. KG
import:     from AS34549 accept ANY
export:     to AS34549 announce AS-Partlix
descr:     +------------------------------------------------+
import:     from AS49612 accept ANY
export:     to AS49612 announce AS-Partlix
status:     ASSIGNED
remarks:    noc@partlix.com
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CRANIAX-MNT
created:    2021-03-02T07:29:35Z
last-modified: 2023-08-26T12:19:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PRTX1-RIPE
org-name:    Partlix, Ltd.
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    128 City Road, London.
address:    United Kingdom
abuse-c:    ACRO38778-RIPE
mnt-ref:    CRANIAX-MNT
mnt-by:     CRANIAX-MNT
created:    2021-09-17T16:28:19Z
last-modified: 2022-12-01T17:23:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ali E. Mubarak
address:    Partlix, Ltd. | IaaS Solutions Provider
address:    128 City Road,
address:    London
address:    EC1V 2NX
address:    United Kingdom
remarks:
remarks:    ***************************************************
remarks:    ABUSE COMPLAINTS
remarks:    ( ----> ) abuse@partlix.com ( <---- )
remarks:    ***************************************************
remarks:
remarks:    ***************************************************
remarks:    SECURITY / NOC INQUIRIES
remarks:    ( ----> ) noc@partlix.com ( <---- )
remarks:    ***************************************************
remarks:
phone:     +201019979406
nic-hdl:    AEM121-RIPE
mnt-by:     CRANIAX-MNT
created:    2021-09-12T15:26:53Z
last-modified: 2023-09-16T09:54:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]