| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FLESSIO-AS AS211690

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211690
as-name:    FLESSIO-AS
org:      ORG-TSTA10-RIPE
import:     from AS33891 accept ANY
export:     to AS33891 announce AS211690
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS211690
admin-c:    FA8457-RIPE
tech-c:     FA8457-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-de-flessio-1
created:    2021-03-04T15:59:20Z
last-modified: 2021-03-04T15:59:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TSTA10-RIPE
org-name:    Thomas Soo trading as flessio
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Sperlingweg 3
address:    88213
address:    Ravensburg
address:    GERMANY
phone:     +49 751 27088988
admin-c:    FA8457-RIPE
tech-c:     FA8457-RIPE
abuse-c:    AR60909-RIPE
mnt-ref:    mnt-de-flessio-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-de-flessio-1
created:    2020-08-27T07:44:49Z
last-modified: 2020-12-16T12:26:14Z
source:     RIPE # Filtered

role:      flessio-IT-RIPE
address:    Sperlingweg 3
address:    88213
address:    Ravensburg
address:    GERMANY
phone:     +49 751 27088988
nic-hdl:    FA8457-RIPE
mnt-by:     mnt-de-flessio-1
created:    2020-08-27T07:44:48Z
last-modified: 2020-08-27T07:44:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]