| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BLUENET AS211689

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211689
as-name:    BLUENET
org:      ORG-HRSS1-RIPE
import:     from AS15962 accept ANY
export:     to AS15962 announce AS211689
import:     from AS31117 accept ANY
export:     to AS31117 announce AS211689
admin-c:    BA7633-RIPE
tech-c:     BA7633-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PK20-MNT
created:    2021-03-05T08:15:22Z
last-modified: 2021-03-05T08:15:22Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HRSS1-RIPE
org-name:    HMZ RADIOKOMUNIKACIE, spol. s r.o.
country:    SK
org-type:    LIR
address:    Rajecka 17/2806
address:    01001
address:    Zilina
address:    SLOVAKIA
phone:     +421 41 5643750
admin-c:    BA7633-RIPE
admin-c:    PK8871-RIPE
tech-c:     BA7633-RIPE
tech-c:     PK8871-RIPE
abuse-c:    AR61261-RIPE
mnt-ref:    PK20-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PK20-MNT
created:    2020-11-03T07:42:13Z
last-modified: 2020-12-16T13:12:56Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BLUENET
address:    Rajecka 17/2806
address:    01001
address:    Zilina
address:    SLOVAKIA
phone:     +421 41 5643750
nic-hdl:    BA7633-RIPE
mnt-by:     PK20-MNT
created:    2020-11-03T07:42:12Z
last-modified: 2020-11-03T07:42:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]