| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.117.1 (lg) / ec2-3-239-117-1.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:7501::3ef:7501 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNLIM-UZ-AS AS211687

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211687
as-name:    UNLIM-UZ-AS
org:      ORG-ASL53-RIPE
sponsoring-org: ORG-ATS13-RIPE
import:     from AS34718 accept ANY
export:     to AS34718 announce AS211687
import:     from AS30865 accept ANY
export:     to AS30865 announce AS211687
admin-c:    ASLN4-RIPE
tech-c:     ASLN4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
mnt-by:     ALOQA-MNT
created:    2021-03-05T10:50:17Z
last-modified: 2021-03-05T10:50:17Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ASL53-RIPE
org-name:    ALOQA STROY Ltd.
country:    UZ
org-type:    OTHER
phone:     +998998588783
address:    134 Katartal str., Chilanzar district, Tashkent, Uzbekistan
admin-c:    ASLN4-RIPE
tech-c:     ASLN4-RIPE
abuse-c:    ASLN4-RIPE
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2021-03-04T08:21:11Z
last-modified: 2022-12-01T17:07:03Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ALOQA STROY Ltd. NOC
address:    134 Katartal str., Chilanzar district, Tashkent, Uzbekistan
admin-c:    YA57894-RIPE
tech-c:     AZ8575-RIPE
nic-hdl:    ASLN4-RIPE
abuse-mailbox: info@unlim.uz
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2021-03-04T08:21:11Z
last-modified: 2022-06-02T14:03:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]