| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BusinessSoftProject AS211590

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211590
as-name:    BusinessSoftProject
org:      ORG-BSP6-RIPE
sponsoring-org: ORG-CL253-RIPE
import:     from AS56534 accept ANY
export:     to AS56534 announce AS211590
import:     from AS20764 accept ANY
export:     to AS20764 announce AS211590
admin-c:    PIRX-RIPE
tech-c:     PIRX-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PIRIX-MNT
created:    2021-03-22T13:48:10Z
last-modified: 2021-03-22T13:48:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BSP6-RIPE
org-name:    Business Soft Project LLC
org-type:    OTHER
address:    187342, Russia, Leningrad region
address:    Kirovsk, Magistralnaya str., 46A, room 1
abuse-c:    PIRX-RIPE
mnt-ref:    OY-RR
mnt-by:     PIRIX-MNT
created:    2021-03-19T11:30:56Z
last-modified: 2021-03-22T13:47:22Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Comfortel Ltd Contacts Data
address:    Oktyabrskaya 10-1
address:    193091 St.Petersburg Russia
phone:     +7 812 670 00 00
fax-no:     +7 812 670 00 00 ext. 4
abuse-mailbox: abuse@comfortel.pro
admin-c:    ME3174-RIPE
tech-c:     POOF-RIPE
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    General questions: lir@comfortel.pro
remarks:    Spam & Abuse: abuse@comfortel.pro
remarks:    Routing issues: noc@comfortel.pro
remarks:    Peering issues: team@pirix.ru
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    --------- A T T E N T I O N !!! ---------
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    Please use abuse@comfortel.pro e-mail address
remarks:    for spam and abuse complaints.
remarks:    Mails for other addresses will be ignored!
remarks:    -----------------------------------------
nic-hdl:    PIRX-RIPE
mnt-by:     PIRIX-MNT
created:    2011-04-18T08:43:24Z
last-modified: 2018-08-02T11:00:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]