| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Canopussoft AS211585

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211585
as-name:    Canopussoft
org:      ORG-CISP8-RIPE
sponsoring-org: ORG-IL687-RIPE
import:     from AS207787 accept ANY
export:     to AS207787 announce AS211585
import:     from AS209737 accept ANY
export:     to AS209737 announce AS211585
admin-c:    CSD82-RIPE
tech-c:     CSD82-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CanopusIt-MNT
created:    2021-03-23T07:09:10Z
last-modified: 2022-01-28T20:42:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CISP8-RIPE
org-name:    Canopus It Solutions Pvt Ltd
org-type:    OTHER
address:    1st Floor, Plot No. 280, Phase II, Hitec City
abuse-c:    ACRO39972-RIPE
mnt-ref:    CanopusIt-MNT
mnt-by:     CanopusIt-MNT
created:    2021-03-18T02:14:20Z
last-modified: 2021-03-18T02:14:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Customer Support Department
address:    1st Floor, Plot No. 280, Phase II, Hitec City
nic-hdl:    CSD82-RIPE
mnt-by:     CanopusIt-MNT
created:    2021-03-18T02:04:18Z
last-modified: 2021-03-18T02:04:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]