| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.20.240 (lg) / ec2-44-192-20-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:14f0::2cc0:14f0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MTUCI-AS AS211532

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211532
as-name:    MTUCI-AS
org:      ORG-MTUO1-RIPE
sponsoring-org: ORG-JCE1-RIPE
import:     from AS31261 accept ANY
export:     to AS31261 announce AS211532
import:     from AS25159 accept ANY
export:     to AS25159 announce AS211532
admin-c:    MO7493-RIPE
tech-c:     MO7493-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MTUCI-MNT
created:    2021-03-31T13:23:59Z
last-modified: 2021-03-31T13:23:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MTUO1-RIPE
org-name:    Moscow Technical University of Telecommunications and Informatics
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    111024, Moscow, Aviamotornaya, 8a
abuse-c:    MTUO1-RIPE
mnt-ref:    RUIX-MNT
mnt-by:     MTUCI-MNT
created:    2021-03-30T12:04:12Z
last-modified: 2022-12-01T17:20:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Maria Oleinikova
address:    111024, Moscow, Aviamotornaya, 8a
phone:     +74959577799
nic-hdl:    MO7493-RIPE
mnt-by:     MTUCI-MNT
created:    2021-03-30T12:02:31Z
last-modified: 2021-03-30T12:02:31Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]