| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.168.16 (lg) / ec2-44-200-168-16.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:a810::2cc8:a810 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS_NOTAHST AS211500

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211500
as-name:    AS_NOTAHST
org:      ORG-VNHS1-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS211500
import:     from AS29119 accept ANY
export:     to AS29119 announce AS211500
admin-c:    VNHS1-RIPE
tech-c:     VNHS1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-uk-nota-1-MNT
created:    2021-04-12T09:28:39Z
last-modified: 2021-04-12T09:28:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VNHS1-RIPE
org-name:    Venkman NOTA HOSTING SERVICES LIMITED
org-type:    LIR
address:    New Derwent House, 69-73 Theobalds Road
address:    WC1X 8TA
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
country:    GB
phone:     +442037698812
admin-c:    VNHS1-RIPE
tech-c:     VNHS1-RIPE
abuse-c:    AR62730-RIPE
mnt-ref:    lir-uk-nota-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-uk-nota-1-MNT
created:    2021-03-18T10:30:50Z
last-modified: 2021-08-18T08:35:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Venkman NOTA HOSTING SERVICES LIMITED
address:    New Derwent House, 69-73 Theobalds Road
address:    WC1X 8TA
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442037698812
nic-hdl:    VNHS1-RIPE
mnt-by:     lir-uk-nota-1-MNT
created:    2021-03-18T10:30:49Z
last-modified: 2021-03-18T10:30:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]