| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  locotorpi AS211439

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211439
as-name:    locotorpi
org:      ORG-JJTA5-RIPE
import:     from AS212335 accept ANY
export:     to AS212335 announce AS211439
import:     from AS212384 accept ANY
export:     to AS212384 announce AS211439
admin-c:    JJ5774-RIPE
tech-c:     JJ5774-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ie-locotorpi1-1
created:    2021-04-21T13:32:32Z
last-modified: 2021-10-04T11:56:58Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JJTA5-RIPE
org-name:    Jurgita Jurgaitienei trading as LOCOTORPI
country:    IE
org-type:    LIR
address:    newtownbalregan
address:    A91 XN92
address:    DUNDALK
address:    IRELAND
phone:     +353870956613
admin-c:    JJ5774-RIPE
tech-c:     JJ5774-RIPE
abuse-c:    AR56840-RIPE
mnt-ref:    mnt-ie-locotorpi1-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ie-locotorpi1-1
created:    2019-11-18T11:26:22Z
last-modified: 2020-12-16T13:05:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      jurgita jurgaitiene
address:    newtownbalregan
address:    A91 XN92
address:    DUNDALK
address:    IRELAND
phone:     +353870956613
nic-hdl:    JJ5774-RIPE
mnt-by:     mnt-ie-locotorpi1-1
created:    2019-11-18T11:26:22Z
last-modified: 2019-11-18T11:26:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]