| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DATECH AS211430

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211430
as-name:    DATECH
org:      ORG-DGL23-RIPE
sponsoring-org: ORG-KTTA5-RIPE
import:     from AS62047 accept ANY
export:     to AS62047 announce AS211430
import:     from AS201054 accept ANY
export:     to AS201054 announce AS211430
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS211430
admin-c:    MWPL1-RIPE
tech-c:     MWPL1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MWPL1-MNT
created:    2021-04-23T06:34:30Z
last-modified: 2021-04-23T06:34:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DGL23-RIPE
org-name:    Pozniak Damian trading as DATECH Systemy i Sieci Komputerowe
org-type:    OTHER
address:    ul. Slodowa 24, 67-200 Glogow
abuse-c:    AR55995-RIPE
mnt-ref:    MWPL1-MNT
mnt-ref:    mnt-pl-clavo-1
mnt-by:     MWPL1-MNT
created:    2021-03-31T12:50:52Z
last-modified: 2021-04-22T11:15:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mariusz Warchal
address:    ul. Gwarkow 33/3, 59-300 Lubin, Poland
phone:     +48 609 991 635
nic-hdl:    MWPL1-RIPE
created:    2010-06-24T13:45:53Z
last-modified: 2014-10-10T12:58:06Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MWPL1-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]