| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CrazyGroup-AS AS211398

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211398
as-name:    CrazyGroup-AS
org:      ORG-MM631-RIPE
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    // Transit/Upstreams
remarks:    ########################################
remarks:    // Hurricane Electric
mp-import:   afi ipv6 from AS6939 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS6939 announce AS211398:AS-ALL
remarks:    ########################################
remarks:    // Staclar Carrier Ltd.
mp-import:   afi ipv4,ipv6 from AS34854 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv4,ipv6 to AS34854 announce AS211398:AS-ALL
remarks:    ########################################
remarks:    // Stefan Dunkel
mp-import:   afi ipv4,ipv6 from AS48646 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv4,ipv6 to AS48646 announce AS211398:AS-ALL
remarks:    ########################################
remarks:    // Misaka Network, Inc.
mp-import:   afi ipv4,ipv6 from AS57695 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv4,ipv6 to AS57695 announce AS211398
remarks:    ########################################
remarks:    // FranTech solutions
mp-import:   afi ipv4,ipv6 from AS53667 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv4,ipv6 to AS53667 announce AS211398
remarks:    ########################################
remarks:    // Freetransit.CH
mp-import:   afi ipv4,ipv6 from AS41051 action pref=10; accept ANY
mp-export:   afi ipv4,ipv6 to AS41051 announce AS211398
remarks:    ########################################
remarks:    // Asympto Networks Kft.
mp-import:   afi ipv4,ipv6 from AS39533 action pref=10; accept ANY
mp-export:   afi ipv4,ipv6 to AS39533 announce AS211398:AS-ALL
remarks:    ########################################
remarks:    // Navice Consulting
mp-import:   afi ipv4,ipv6 from AS38230 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv4,ipv6 to AS38230 announce AS211398:AS-ALL
remarks:    ########################################
remarks:    // iFog
mp-import:   afi ipv4,ipv6 from AS34927 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv4,ipv6 to AS34927 announce AS211398:AS-ALL
remarks:    ########################################
remarks:    // Lcp (Reserved for potential future use)
mp-import:   afi ipv4,ipv6 from AS42160 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv4,ipv6 to AS42160 announce AS211398
remarks:    ########################################
remarks:    // End of Transit/Upstreams's
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    // Downstreams
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS211398:AS-ALL accept AS211398:AS-ALL
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS211398:AS-ALL announce ( fltr-iana-allocated-v6 or fltr-iana-allocated-v4 ) AND NOT (fltr-martian-v6 or fltr-martian-v4) AND NOT (fltr-bogons-v6 or fltr-bogons-v4)
remarks:    // End of Transit/Upstreams's
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    // End of Transit/Upstreams's
remarks:    ########################################
remarks:    // LocIX
import-via:   afi ipv4,ipv6 AS202409 from AS-LOCIX at (185.1.166.100 or 2001:7f8:f2:e1::babe:1) action pref=200; accept AS-LOCIX
import-via:   afi ipv4,ipv6 AS202409 from AS-LOCIX at (185.1.166.200 or 2001:7f8:f2:e1::dead:1) action pref=200; accept AS-LOCIX
import-via:   afi ipv4,ipv6 AS202409 from AS-LOCIX at (185.1.166.254 or 2001:7f8:f2:e1::be5a) action pref=200; accept AS-LOCIX
export-via:   afi ipv4,ipv6 AS202409 to AS-LOCIX at (185.1.166.100 or 2001:7f8:f2:e1::babe:1) announce AS211398:AS-ALL
export-via:   afi ipv4,ipv6 AS202409 to AS-LOCIX at (185.1.166.200 or 2001:7f8:f2:e1::dead:1) announce AS211398:AS-ALL
export-via:   afi ipv4,ipv6 AS202409 to AS-LOCIX at (185.1.166.254 or 2001:7f8:f2:e1::be5a) announce AS211398:AS-ALL
remarks:    ########################################
remarks:    // KleyReX
import-via:   afi ipv4,ipv6 AS31142 from AS-KLEYREX-RS at (193.189.82.251 or 2001:7f8:33::a103:1142:1) action pref=200; accept AS-KLEYREX-RS
import-via:   afi ipv4,ipv6 AS31142 from AS-KLEYREX-RS at (193.189.82.252 or 2001:7f8:33::a103:1142:2) action pref=200; accept AS-KLEYREX-RS
import-via:   afi ipv4,ipv6 AS31142 from AS-KLEYREX-RS at (193.189.82.253 or 2001:7f8:33::a103:1142:3) action pref=200; accept AS-KLEYREX-RS
export-via:   afi ipv4,ipv6 AS31142 to AS-KLEYREX-RS at (193.189.82.251 or 2001:7f8:33::a103:1142:1) announce AS211398:AS-ALL
export-via:   afi ipv4,ipv6 AS31142 to AS-KLEYREX-RS at (193.189.82.252 or 2001:7f8:33::a103:1142:2) announce AS211398:AS-ALL
export-via:   afi ipv4,ipv6 AS31142 to AS-KLEYREX-RS at (193.189.82.253 or 2001:7f8:33::a103:1142:3) announce AS211398:AS-ALL
remarks:    ########################################
remarks:    // End of IXP's
remarks:    // End of rules
remarks:    ----------------------------------------------------------------
admin-c:    MMWM-RIPE
tech-c:     MMWM-RIPE
abuse-c:    ACRO40352-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MMWM-MNT
created:    2021-04-30T16:10:14Z
last-modified: 2022-04-25T19:58:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MM631-RIPE
org-name:    Mike Marchal
country:    BE
org-type:    LIR
address:    Boulevard du Regent 54 / Regentlaan 54
address:    1000
address:    Brussels
address:    BELGIUM
phone:     +3212468888
admin-c:    MA25136-RIPE
tech-c:     MA25136-RIPE
abuse-c:    AR67205-RIPE
mnt-ref:    CRAZYGROUP-MNT
mnt-ref:    MMWM-MNT
language:    EN
language:    NL
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CRAZYGROUP-MNT
created:    2022-01-06T15:28:07Z
last-modified: 2022-03-25T15:32:01Z
source:     RIPE # Filtered
fax-no:     +3212468888

person:     Mike Marchal
address:    Boulevard du Regent 54 / Regentlaan 54
address:    1000, Brussels
address:    BELGIUM
remarks:    NOC phone below:
phone:     +1 (725) 239-2797
remarks:    Other phones below:
phone:     +32 12 69 17 36
phone:     +31 85 301 28 63
nic-hdl:    MMWM-RIPE
mnt-by:     MMWM-MNT
created:    2021-05-14T00:04:55Z
last-modified: 2022-01-19T09:06:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]