| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.155 (lg) / ec2-3-238-235-155.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:eb9b::3ee:eb9b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  as-paywise AS211380

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211380
as-name:    as-paywise
org:      ORG-PHSZ1-RIPE
sponsoring-org: ORG-ABL21-RIPE
import:     from AS49981 accept ANY
export:     to AS49981 announce AS211380
import:     from AS47950 accept ANY
export:     to AS47950 announce AS211380
admin-c:    PHN28-RIPE
tech-c:     PHN28-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-uk-123lir-1
created:    2021-05-04T09:07:34Z
last-modified: 2021-05-04T09:47:16Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PHSZ1-RIPE
org-name:    PAYWISE HOLDING Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    Concept Tower
address:    ul. Grzybowska 87
address:    00-844 Warszawa
abuse-c:    ACRO40797-RIPE
mnt-ref:    PAYWISE-MNT
mnt-by:     PAYWISE-MNT
created:    2021-04-27T10:43:19Z
last-modified: 2021-04-27T10:43:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      PAYWISE HOLDING NOC
address:    Concept Tower, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
nic-hdl:    PHN28-RIPE
mnt-by:     PAYWISE-MNT
created:    2021-04-27T10:40:01Z
last-modified: 2021-04-27T10:40:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]