| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MJOBACK-OVERLIDA-FIBER-AS AS211353

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211353
as-name:    MJOBACK-OVERLIDA-FIBER-AS
org:      ORG-MOF3-RIPE
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE
import:     from AS35790 accept ANY
export:     to AS35790 announce AS211353
import:     from AS35706 accept ANY
export:     to AS35706 announce AS211353
admin-c:    TOFI2-RIPE
tech-c:     TOFI2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2021-05-07T13:22:39Z
last-modified: 2021-05-07T14:17:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MOF3-RIPE
org-name:    Mjoback Overlida Fiber Ekonomisk forening
country:    SE
org-type:    OTHER
address:    Hallavagen 8
address:    SE-512 60 Overlida
address:    Sweden
abuse-c:    MOF13-RIPE
mnt-ref:    RESILANS-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2021-05-06T08:34:10Z
last-modified: 2022-12-01T17:19:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tobias Frisell
address:    Mjoback Overlida Fiber Ekonomisk forening
address:    Hallavagen 8
address:    SE-512 60 Overlida
address:    Sweden
phone:     +46 101959599
nic-hdl:    TOFI2-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2021-05-06T08:34:09Z
last-modified: 2021-05-06T08:34:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]