| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.187.155 (lg) / ec2-34-236-187-155.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bb9b::22ec:bb9b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KVM-NET AS211350

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211350
as-name:    KVM-NET
org:      ORG-AA2545-RIPE
sponsoring-org: ORG-SA4302-RIPE
remarks:
remarks:    .............................................................
remarks:    ....__.___...____..___...______..__________________.._______.
remarks:    ..././/_/.|././..|/../../.__/\.\/./.__/_..__/.__/..|/../.__/.
remarks:    ../.,<..|.|/././|_/./.._\.\...\../\.\../././._//./|_/./\.\...
remarks:    ./_/|_|.|___/_/../_/../___/.../_/___/./_/./___/_/../_/___/...
remarks:    .............................................................
remarks:
remarks:    All non-abuse inquries related to this AS number should be written to noc@kvm.systems
remarks:
import:     from AS211350:AS-PEERS accept ANY
export:     to AS211350:AS-PEERS announce AS211350
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS211350:AS-PEERS accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS211350:AS-PEERS announce AS211350
remarks:
admin-c:    NA6928-RIPE
admin-c:    NE1825-RIPE
admin-c:    SBAC-RIPE
remarks:
tech-c:     NA6928-RIPE
tech-c:     NE1825-RIPE
tech-c:     SBTC-RIPE
remarks:
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SBMT
mnt-by:     KVM-MNT
created:    2021-05-07T14:52:06Z
last-modified: 2021-06-16T23:03:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AA2545-RIPE
org-name:    KVM Group Limited
org-type:    OTHER
remarks:
remarks:    This is the KVM Group RIPE organization.
remarks:    Any generic inquiries should be sent to info@kvm.systems
remarks:    Any peering related inquiries should be sent to peering@kvm.systems
remarks:    Any generic network inquiries should be sent to noc@kvm.systems
remarks:    Abuse complaints should be sent to abuse@kvm.systems
remarks:
address:    12 Constance Street
address:    E16 2DQ, London
address:    United Kingdom
remarks:
abuse-c:    ACRO38457-RIPE
remarks:
mnt-ref:    KHR-200-MNT
mnt-ref:    FEA-200-MNT
mnt-ref:    SBMT
remarks:
mnt-by:     KHR-200-MNT
mnt-by:     FEA-200-MNT
mnt-by:     JAC-200-MNT
mnt-by:     KVM-MNT
remarks:
created:    2021-01-21T02:06:19Z
last-modified: 2021-06-01T12:17:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Operations Centre
address:    12 Constance Street, E16 2DQ London, United Kingdom
nic-hdl:    NA6928-RIPE
mnt-by:     KVM-MNT
created:    2021-01-21T02:01:51Z
last-modified: 2021-05-26T01:06:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Engineer
address:    TRONDHEIM, NORWAY
nic-hdl:    NE1825-RIPE
mnt-by:     FEA-200-MNT
created:    2021-05-08T15:48:24Z
last-modified: 2021-05-08T15:48:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Securebit Administrative Contact
address:    Securebit AG
address:    Industriestrasse 3
address:    6345 Neuheim
address:    Switzerland
org:      ORG-SA4302-RIPE
admin-c:    KBPS
tech-c:     KBPS
nic-hdl:    SBAC-RIPE
mnt-by:     SBMT
created:    2017-12-12T10:44:51Z
last-modified: 2019-04-04T04:04:09Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Securebit Technical Contact
address:    Securebit AG
address:    Industriestrasse 3
address:    6345 Neuheim
address:    Switzerland
org:      ORG-SA4302-RIPE
admin-c:    KBPS
tech-c:     KBPS
nic-hdl:    SBTC-RIPE
mnt-by:     SBMT
created:    2017-12-12T10:46:29Z
last-modified: 2019-04-04T04:04:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]