| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.186.94 (lg) / ec2-3-235-186-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:ba5e::3eb:ba5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KVM-NET AS211350

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211350
remarks:
remarks:    __/\\\________/\\\__/\\\________/\\\__/\\\\____________/\\\\_________
remarks:    __\/\\\_____/\\\//__\/\\\_______\/\\\_\/\\\\\\________/\\\\\\________
remarks:    ___\/\\\__/\\\//_____\//\\\______/\\\__\/\\\//\\\____/\\\//\\\_______
remarks:    ____\/\\\\\\//\\\______\//\\\____/\\\___\/\\\\///\\\/\\\/_\/\\\______
remarks:    _____\/\\\//_\//\\\______\//\\\__/\\\____\/\\\__\///\\\/___\/\\\_____
remarks:    ______\/\\\____\//\\\______\//\\\/\\\_____\/\\\____\///_____\/\\\____
remarks:    _______\/\\\_____\//\\\______\//\\\\\______\/\\\_____________\/\\\___
remarks:    ________\/\\\______\//\\\______\//\\\_______\/\\\_____________\/\\\__
remarks:    _________\///________\///________\///________\///______________\///__
remarks:
remarks:    All non-abuse inquiries related to this AS number should be written to noc@kvm.group
remarks:
as-name:    KVM-NET
descr:     KVM Group Limited
remarks:
org:      ORG-AA2545-RIPE
sponsoring-org: ORG-SA4302-RIPE
remarks:
remarks:    -- KHNET transit --
import:     from AS208548 accept ANY
export:     to AS208548 announce AS211350
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS208548 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS208548 announce AS211350
remarks:
admin-c:    KGL-RIPE
admin-c:    KHR-RIPE
remarks:
tech-c:     KGL-RIPE
remarks:
abuse-c:    KVMA-RIPE
remarks:
status:     ASSIGNED
remarks:
remarks:
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KVM-MNT
remarks:
created:    2021-05-07T14:52:06Z
last-modified: 2022-07-28T02:08:51Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AA2545-RIPE
org-name:    KVM Group Limited
country:    GB
org-type:    OTHER
remarks:
remarks:    This is the KVM Group RIPE organization.
remarks:    Any generic inquiries should be sent to info@kvm.group
remarks:    Any peering related inquiries should be sent to peering@kvm.group
remarks:    Any generic network inquiries should be sent to noc@kvm.group
remarks:    Abuse complaints should be sent to abuse@kvm.group
remarks:
address:    Kalkofnsvegur 2
address:    101 Reykjavik
address:    Iceland
remarks:
abuse-c:    KVMA-RIPE
admin-c:    KHR-RIPE
remarks:
mnt-ref:    khr-mnt
remarks:
remarks:
mnt-by:     KVM-MNT
remarks:
created:    2021-01-21T02:06:19Z
last-modified: 2022-12-01T17:05:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Operations Centre
address:    Kalkofnsvegur 2
address:    101 Reykjavik
address:    Iceland
nic-hdl:    KGL-RIPE
mnt-by:     KVM-MNT
created:    2021-09-30T23:47:53Z
last-modified: 2021-09-30T23:47:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kjartan Hrafnkelsson
address:    Laugalkur 56
address:    105 Reykjavk
address:    Iceland
phone:     +354 784 0020
org:      ORG-KHR1-RIPE
nic-hdl:    KHR-RIPE
mnt-by:     khr-mnt
created:    2021-08-13T21:57:15Z
last-modified: 2023-01-09T07:20:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]