| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HYPERGUARD-AS AS211343

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211343
as-name:    HYPERGUARD-AS
org:      ORG-HL263-RIPE
sponsoring-org: ORG-EPLT1-RIPE
import:     from AS57724 accept ANY
export:     to AS57724 announce AS211343
admin-c:    HN2717-RIPE
tech-c:     HN2717-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     hyperguard-uk-mnt
mnt-by:     lir-uk-innetra-1-MNT
created:    2021-05-10T12:08:42Z
last-modified: 2021-10-11T02:55:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HL263-RIPE
org-name:    HyperGuard LP
org-type:    OTHER
address:    United Kingdom
address:    London
address:    Unit 41036, Second Floor, 6 Market Place
abuse-c:    HN2717-RIPE
mnt-by:     hyperguard-uk-mnt
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
created:    2021-04-29T14:08:21Z
last-modified: 2021-10-11T10:57:03Z
source:     RIPE # Filtered

role:      HyperGuard NOC
address:    United Kingdom
address:    London
address:    Unit 41036, Second Floor, 6 Market Place
abuse-mailbox: abuse@hyperguard.su
nic-hdl:    HN2717-RIPE
mnt-by:     hyperguard-uk-mnt
created:    2021-09-13T11:27:08Z
last-modified: 2021-10-11T02:56:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]