| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SACURA-AS AS21131

as-block:    AS21004 - AS21151
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21131
as-name:    SACURA-AS
remarks:    aka Sacura
org:      ORG-TP21-RIPE
remarks:    ------- IPv4 -------
remarks:    - Uplinks import -
import:     from AS3255 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39399 action pref=90; accept ANY
import:     from AS35297 action pref=100; accept ANY
remarks:    - SACURA-IX import -
import:     from AS48117 action pref=80; accept AS48117
import:     from AS3255 action pref=50; accept AS-UAIX
import:     from AS50161 action pref=90; accept AS50161
import:     from AS50574 action pref=90; accept AS50574
remarks:    - Uplinks export -
export:     to AS3255 announce AS-SACURA
export:     to AS39399 announce AS-SACURA
export:     to AS35297 announce AS-SACURA
remarks:    - SACURA-IX export -
export:     to AS39399 announce AS-SACURA-IX
export:     to AS48117 announce AS-SACURA-IX
export:     to AS50161 announce AS-SACURA-IX
export:     to AS50574 announce ANY
remarks:    -------- IPv6 --------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39399 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39399 announce AS21131
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3255 action pref=90; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3255 announce AS21131
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35297 action pref=90; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35297 announce AS21131
admin-c:    GVA7-RIPE
tech-c:     GVA7-RIPE
tech-c:     SS257-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     SACURA-NOC
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-01-25T10:33:39Z
last-modified: 2020-08-06T08:21:51Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LW50-RIPE

organisation:  ORG-TP21-RIPE
org-name:    TOV "Unitrade Pro"
remarks:    aka Sacura
org-type:    OTHER
address:    Mykolaychuka str., 3
address:    Ukraine, Chernovtsy
phone:     +380372585636
phone:     +380669451777
fax-no:     +380372584363
abuse-c:    AC29284-RIPE
admin-c:    SS257-RIPE
admin-c:    GVA7-RIPE
tech-c:     SS257-RIPE
tech-c:     GVA7-RIPE
mnt-ref:    SACURA-NOC
mnt-by:     SACURA-NOC
created:    2006-11-10T10:07:27Z
last-modified: 2017-10-30T14:35:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Gomon Vitaly
address:    Chernovtsy, Ukraine
address:    Unitrade Pro Ltd
phone:     +380 37 2585636
fax-no:     +380 37 2584363
nic-hdl:    GVA7-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-10-30T21:45:22Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     SACURA-NOC

person:     Sergey P Schukin
address:    Unitrade Pro Ltd
address:    Chernivtsy
address:    Ukraine
address:    UA-58000
phone:     +380 372585637
fax-no:     +380 372584363
nic-hdl:    SS257-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-06-21T14:33:56Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     SACURA-NOC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]