| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ALIANTA-TV AS211279

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211279
as-name:    ALIANTA-TV
org:      ORG-AS914-RIPE
sponsoring-org: ORG-ITS10-RIPE
import:     from AS39798 accept ANY
export:     to AS39798 announce AS211279
import:     from AS41221 accept ANY
export:     to AS41221 announce AS211279
admin-c:    TRAB
tech-c:     TRAB
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TRABIA-MNT
created:    2021-05-21T15:33:56Z
last-modified: 2022-06-24T19:50:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AS914-RIPE
org-type:    OTHER
org-name:    Alianta-TV S.R.L.
address:    str. Mitropolit Dosoftei 3
address:    Bubuieci
address:    Moldova
phone:     +373-69-694140
admin-c:    AS45398-RIPE
tech-c:     AS45398-RIPE
abuse-c:    AS45398-RIPE
mnt-ref:    TRABIA-MNT
mnt-by:     TRABIA-MNT
created:    2021-05-19T12:17:11Z
last-modified: 2021-05-21T11:42:30Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Trabia
remarks:
remarks:    Contact us by:
remarks:    https://www.trabia.com
remarks:
address:    Trabia SRL
address:    str. V. Pircalab 52
address:    2012 Chisinau
address:    Moldova
remarks:
remarks:    Report abuse by:
abuse-mailbox: abuse@trabia.com
remarks:
nic-hdl:    TRAB
org:      ORG-ITS10-RIPE
admin-c:    SW
tech-c:     SW
tech-c:     VF
mnt-by:     TRABIA-MNT
created:    2022-06-24T19:11:58Z
last-modified: 2022-06-24T19:29:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]