| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AACNL AS211269

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211269
as-name:    AACNL
org:      ORG-AACB2-RIPE
import:     from AS13237 accept ANY
export:     to AS13237 announce AS211269
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS211269
admin-c:    GA12174-RIPE
tech-c:     GA12174-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     nl-abnamroclearing-1-MNT
created:    2021-05-26T08:38:46Z
last-modified: 2021-05-26T08:38:46Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AACB2-RIPE
org-name:    ABN AMRO Clearing Bank NV
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Gustav Mahlerlaan 10
address:    1082 PP
address:    Amsterdam
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 651093428
geoloc:     51.5170558 -0.0927531
admin-c:    GA12174-RIPE
tech-c:     GA12174-RIPE
abuse-c:    AR61441-RIPE
mnt-ref:    nl-abnamroclearing-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     nl-abnamroclearing-1-MNT
created:    2020-12-02T15:35:09Z
last-modified: 2022-09-01T17:37:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GN_Team
address:    Gustav Mahlerlaan 10
address:    1082 PP
address:    Amsterdam
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 651093428
nic-hdl:    GA12174-RIPE
mnt-by:     nl-abnamroclearing-1-MNT
created:    2020-12-02T15:35:08Z
last-modified: 2020-12-02T15:35:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]