| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Stankomach-AS AS211221

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211221
as-name:    Stankomach-AS
org:      ORG-SA4746-RIPE
sponsoring-org: ORG-RA21-RIPE
import:     from AS9049 accept ANY
export:     to AS9049 announce AS211221
import:     from AS21378 accept ANY
export:     to AS21378 announce AS211221
admin-c:    AO5843-RIPE
tech-c:     AO5843-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8345-MNT
created:    2021-06-04T08:29:31Z
last-modified: 2021-06-04T08:29:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SA4746-RIPE
org-name:    JSC StankoMachComplex
org-type:    OTHER
address:    124, Academic Tupolev str.
address:    170019 Tver
address:    Russia
abuse-c:    ACRO41231-RIPE
mnt-ref:    WESTCALLSPB-MNT-RIPE
mnt-ref:    RAID-MNT
mnt-by:     RAID-MNT
mnt-by:     WESTCALLSPB-MNT-RIPE
created:    2021-05-19T15:46:35Z
last-modified: 2021-06-08T09:52:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aleksey Ovechkin
address:    124, Academic Tupolev str.
address:    170019 Tver
address:    Russia
phone:     +7 4822 521521
nic-hdl:    AO5843-RIPE
mnt-by:     WESTCALLSPB-MNT-RIPE
created:    2021-05-19T15:43:33Z
last-modified: 2021-11-11T12:44:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]