| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.75.52 (lg) / ec2-3-239-75-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4b34::3ef:4b34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LIPTEL-AS AS211199

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211199
as-name:    LIPTEL-AS
org:      ORG-LA1643-RIPE
import:     from AS43668 accept ANY
export:     to AS43668 announce AS211199
import:     from AS41033 accept ANY
export:     to AS41033 announce AS211199
admin-c:    VS11430-RIPE
tech-c:     VS11430-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LIPTEL-UA-MNT
created:    2021-06-08T11:59:59Z
last-modified: 2021-06-08T11:59:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LA1643-RIPE
org-name:    "LIPTEL" LLC
country:    UA
org-type:    LIR
address:    str. Kerchenska 4
address:    03151
address:    Kiyv
address:    UKRAINE
phone:     +380675008200
admin-c:    VS11437-RIPE
tech-c:     VS11437-RIPE
abuse-c:    AR63243-RIPE
mnt-ref:    LIPTEL-UA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LIPTEL-UA-MNT
created:    2021-06-04T07:06:07Z
last-modified: 2021-06-04T07:06:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Viktor Stoliarchuk
address:    03151, Ukraine, Kiyv, str. Kerchenska, 4
nic-hdl:    VS11430-RIPE
mnt-by:     LIPTEL-UA-MNT
created:    2021-05-28T08:11:17Z
last-modified: 2021-05-28T08:11:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]