| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.48.64 (lg) / ec2-18-204-48-64.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:3040::12cc:3040 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Noor-Charles-Farhani AS211194

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211194
as-name:    Noor-Charles-Farhani
org:      ORG-NCF2-RIPE
sponsoring-org: ORG-AGB11-RIPE
import:     from AS208258 accept ANY
export:     to AS208258 announce AS211194
import:     from AS212594 accept ANY
export:     to AS212594 announce AS211194
admin-c:    NCF18-RIPE
tech-c:     NCF18-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     A2-MNT
created:    2021-06-09T06:52:31Z
last-modified: 2021-06-09T06:52:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NCF2-RIPE
org-name:    Noor Charles Farhani
org-type:    OTHER
address:    Formerstr. 47
address:    40878 Ratingen
address:    Germany
abuse-c:    ACRO41557-RIPE
mnt-ref:    A2-MNT
mnt-by:     A2-MNT
created:    2021-06-06T08:35:59Z
last-modified: 2021-06-06T08:35:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Noor Charles Farhani
address:    Formerstr. 47
address:    40878 Ratingen
address:    Germany
phone:     +4921028500332
nic-hdl:    NCF18-RIPE
mnt-by:     A2-MNT
created:    2021-06-06T08:37:06Z
last-modified: 2021-06-06T08:37:06Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]