| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.68.86 (lg) / ec2-44-201-68-86.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:4456::2cc9:4456 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  QUICKNET AS211190

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211190
as-name:    QUICKNET
org:      ORG-QL156-RIPE
sponsoring-org: ORG-STL120-RIPE
import:     from AS35320 accept ANY
export:     to AS35320 announce AS-QCK
import:     from AS199995 accept ANY
export:     to AS199995 announce AS-QCK
admin-c:    QCK-RIPE
tech-c:     QCK-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     QCK-MNT
created:    2021-06-09T12:16:36Z
last-modified: 2022-01-24T10:39:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-QL156-RIPE
org-name:    QUICKNET LLC
org-type:    OTHER
address:    21000
address:    17, Nemyrivske Shosse
address:    Vinnytsia
address:    UKRAINE
abuse-c:    ACRO41546-RIPE
mnt-ref:    QCK-MNT
mnt-by:     QCK-MNT
created:    2021-06-05T11:09:47Z
last-modified: 2022-01-19T13:05:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      QUICKNET NCC
address:    21000
address:    17, Nemyrivske Shosse
address:    Vinnytsia
address:    UKRAINE
nic-hdl:    QCK-RIPE
mnt-by:     QCK-MNT
created:    2021-06-05T11:04:23Z
last-modified: 2022-01-19T13:02:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]