| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WAN-NO AS21119

as-block:    AS21004 - AS21151
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21119
as-name:    WAN-NO
org:      ORG-AA296-RIPE
remarks:    AS-SET announced at NIX and NOPAS.
remarks:    Contact details: ripe@braathe.net
import:     from AS2116 action pref=100; accept AS2116
export:     to AS2119 announce AS-WAN
import:     from AS3292 action pref=100; accept AS3292
export:     to AS3292 announce AS-WAN
import:     from AS3293 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3293 announce AS-WAN
import:     from AS5377 action pref=100; accept AS5377
export:     to AS5377 announce AS-WAN
import:     from AS8786 action pref=100; accept AS8786
export:     to AS8786 announce AS-WAN
import:     from AS8896 action pref=100; accept AS8896
export:     to AS8896 announce AS-WAN
import:     from AS12929 action pref=100; accept AS12929
export:     to AS12929 announce AS-WAN
import:     from AS12996 action pref=100; accept AS12996
export:     to AS12996 announce AS-WAN
import:     from AS16180 action pref=100; accept AS16180
export:     to AS16180 announce AS-WAN
import:     from AS16207 action pref=100; accept AS16207
export:     to AS16207 announce AS-WAN
import:     from AS224 action pref=100; accept AS-UNINETT
export:     to AS224 announce AS-WAN
import:     from AS16180 action pref=100; accept AS16180
export:     to AS16180 announce AS-WAN
import:     from AS13052 action pref=100; accept AS13052
export:     to AS13052 announce AS-WAN
import:     from AS13212 action pref=100; accept AS13212
export:     to AS13212 announce AS-WAN
import:     from AS21293 action pref=100; accept AS21293
export:     to AS21293 announce AS-WAN
import:     from AS8434 action pref=100; accept AS8434
export:     to AS8434 announce AS-WAN
import:     from AS2119 action pref=100; accept AS-TELENOR
export:     to AS2119 announce AS-WAN
import:     from AS5619 action pref=100; accept AS-ERGO
export:     to AS5619 announce AS-WAN
import:     from AS8542 action pref=100; accept AS-ETO AS-TELEDK
export:     to AS8542 announce AS-WAN
import:     from AS13069 action pref=100; accept AS-DATAGUARD
export:     to AS13069 announce AS-WAN
import:     from AS13243 action pref=100; accept AS-COMACE
export:     to AS13243 announce AS-WAN
import:     from AS15765 action pref=100; accept AS-MIMER-NIX1
export:     to AS15765 announce AS-WAN
import:     from AS16175 action pref=100; accept AS-ITCONNECT
export:     to AS16175 announce AS-WAN
import:     from AS21171 action pref=100; accept AS-SCHIBSTED
export:     to AS21171 announce AS-WAN
import:     from AS2120 action pref=100; accept AS-DAXNET
export:     to AS2120 announce AS-WAN
import:     from AS2686 action pref=100; accept AS-IGNEMEA
export:     to AS2686 announce AS-WAN
import:     from AS16065 action pref=100; accept AS-EASYNETNO
export:     to AS16065 announce AS-WAN
import:     from AS16185 action pref=100; accept AS-RINGNETT
export:     to AS16185 announce AS-WAN
import:     from AS16186 action pref=100; accept AS-SSC-NO
export:     to AS16186 announce AS-WAN
import:     from AS1257 action pref=100; accept AS1257
export:     to AS1257 announce AS-WAN
import:     from AS3246 action pref=100; accept AS3246
export:     to AS3246 announce AS-WAN
import:     from AS3307 action pref=100; accept AS3307
export:     to AS3307 announce AS-WAN
import:     from AS6667 action pref=100; accept AS6667
export:     to AS6667 announce AS-WAN
import:     from AS8220 action pref=100; accept AS8220
export:     to AS8220 announce AS-WAN
import:     from AS12552 action pref=100; accept AS12552
export:     to AS12552 announce AS-WAN
import:     from AS13646 action pref=100; accept AS13646
export:     to AS13646 announce AS-WAN
import:     from AS15560 action pref=100; accept AS15560
export:     to AS15560 announce AS-WAN
import:     from AS15659 action pref=100; accept AS15659
export:     to AS15659 announce AS-WAN
import:     from AS15688 action pref=100; accept AS15688
export:     to AS15688 announce AS-WAN
import:     from AS21201 action pref=100; accept AS21201
export:     to AS21201 announce AS-WAN
import:     from AS25351 action pref=100; accept AS25351
export:     to AS25351 announce AS-WAN
import:     from AS29300 action pref=100; accept AS29300
export:     to AS29300 announce AS-WAN
import:     from AS29517 action pref=100; accept AS29517
export:     to AS29517 announce AS-WAN
import:     from AS31005 action pref=100; accept AS31005
export:     to AS31005 announce AS-WAN
import:     from AS39029 action pref=100; accept AS39029
export:     to AS39029 announce AS-WAN
admin-c:    AP101
tech-c:     AP102
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS21119-MNT
created:    2001-10-31T12:11:40Z
last-modified: 2023-02-20T09:26:01Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AA296-RIPE
org-name:    Braathe AS
country:    NO
org-type:    LIR
address:    Nrumveien 24
address:    1580
address:    RYGGE
address:    NORWAY
phone:     +47 69013000
mnt-ref:    MNT-AP101
mnt-ref:    AS21119-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS21119-MNT
admin-c:    ADM21119-RIPE
tech-c:     TECH21119-RIPE
abuse-c:    BA5064-RIPE
created:    2006-09-25T05:11:04Z
last-modified: 2023-02-14T09:12:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tron Braathe
address:    Naerumvn 20, N1580 Rygge, Norway
phone:     +4769013153
nic-hdl:    AP101
mnt-by:     MNT-AP101
created:    2006-10-01T14:18:46Z
last-modified: 2007-06-18T10:42:18Z
source:     RIPE

person:     Ole Robin Paulsen
address:    Naerumvn 24, N1580 Rygge, Norway
phone:     +4769013202
nic-hdl:    AP102
mnt-by:     MNT-AP102
created:    2007-04-24T08:39:53Z
last-modified: 2016-04-19T08:46:35Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]