| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.226.13 (lg) / ec2-3-231-226-13.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:e20d::3e7:e20d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Atos-BELGIUM-AS AS21108

as-block:    AS21004 - AS21151
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21108
as-name:    Atos-BELGIUM-AS
descr:     Atos Belgium Autonomous System
import:     from AS5432 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5432 announce AS21108
default:    to AS5432 action pref=100;
org:      ORG-ABN3-RIPE
admin-c:    JP8778-RIPE
tech-c:     JP8778-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     JosP
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-09-04T09:50:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ABN3-RIPE
org-name:    Atos Belgium NV
org-type:    LIR
address:    Demeurslaan 132
address:    1654
address:    Huizingen
address:    BELGIUM
phone:     +32475962617
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    JosP
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     JosP
created:    2014-04-03T08:14:08Z
last-modified: 2016-12-01T17:02:35Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-c:    AC31329-RIPE

person:     Jos Peeters
address:    Demeurslaan 132, 1654 Huizingen Belgium
phone:     +32 476 962617
nic-hdl:    JP8778-RIPE
mnt-by:     JosP
created:    2014-05-02T14:38:12Z
last-modified: 2014-05-02T14:38:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]