| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  tribeka-as AS211059

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211059
as-name:    tribeka-as
org:      ORG-TWAS1-RIPE
import:     from AS57043 accept ANY
export:     to AS57043 announce AS211059
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS211059
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS211059
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS211059
import:     from AS33696 accept ANY
export:     to AS33696 announce AS211059
admin-c:    TWAS2-RIPE
tech-c:     TWAS2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-pa-tribeka-1-MNT
created:    2021-07-07T09:50:18Z
last-modified: 2022-06-03T07:28:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TWAS1-RIPE
org-name:    Tribeka Web Advisors S.A.
country:    PA
org-type:    LIR
address:    Global Bank Tower, 18 Floor, Suite 1801, 50th Street
address:    0831
address:    Panama City
address:    PANAMA
phone:     +507 832 1838
admin-c:    TWAS2-RIPE
mnt-ref:    RELCOMGROUP-EXT-MNT
mnt-ref:    RELCOMGROUP-MNT
tech-c:     TWAS2-RIPE
abuse-c:    AR63189-RIPE
mnt-ref:    lir-pa-tribeka-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-pa-tribeka-1-MNT
created:    2021-05-27T09:22:21Z
last-modified: 2022-03-23T16:00:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Tribeka Web Advisors S.A. NOC TEAM
address:    Panama City
address:    Panama
abuse-mailbox: abuse@tribeka.online
nic-hdl:    TWAS2-RIPE
mnt-by:     lir-pa-tribeka-1-MNT
created:    2021-05-27T09:22:20Z
last-modified: 2021-08-23T09:55:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]