| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OPTOTECH-AS AS211025

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS211025
as-name:    OPTOTECH-AS
org:      ORG-OGW1-RIPE
sponsoring-org: ORG-AMAN1-RIPE
import:     from AS13119 accept ANY
export:     to AS13119 announce AS211025
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS211025
admin-c:    LS10590-RIPE
tech-c:     ACRO41172-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ACI-MNT-POLAND
created:    2021-07-16T10:30:46Z
last-modified: 2021-07-16T10:30:46Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OGW1-RIPE
org-name:    OPTO-TECH GRZEGORZ WROBLEWSKI
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Mickiewicza 162
address:    74-200 Pyrzyce
abuse-c:    ACRO41172-RIPE
mnt-ref:    OPTOTECH-MNT
mnt-by:     OPTOTECH-MNT
created:    2021-05-17T09:36:46Z
last-modified: 2022-12-01T17:03:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse contact role object
address:    ul. Mickiewicza 162
abuse-mailbox: biuro@opto-tech.pl
nic-hdl:    ACRO41172-RIPE
mnt-by:     OPTOTECH-MNT
created:    2021-05-17T09:35:31Z
last-modified: 2021-05-17T09:36:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lukasz Szewczyk
address:    Academic Centre of Computer Science
address:    al. Piastow 41
address:    71-065 Szczecin
address:    Poland
phone:     +48914495851
nic-hdl:    LS10590-RIPE
mnt-by:     LS46802-MNT
created:    2013-04-04T11:06:53Z
last-modified: 2013-04-04T11:06:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]