| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ITLDC-NL AS21100

as-block:    AS21004 - AS21151
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21100
as-name:    ITLDC-NL
org:      ORG-IC4-RIPE
remarks:    -------------- IPv4 --------------
import:     from AS50673 action pref=80; accept ANY
import:     from AS41441 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29067 action pref=100; accept { 195.47.253.0/24, 185.159.140.0/24 }
import:     from AS15800 action pref=100; accept AS15800
import:     from AS209832 action pref=100; accept { 109.196.128.0/23 }
import:     from AS200313 action pref=100; accept { 45.88.3.0/24, 45.133.200.0/24, 45.133.203.0/24, 195.242.110.0/23 }
import:     from AS34700 action pref=100; accept { 31.202.15.0/24 }
import:     from AS29012 action pref=100; accept { 194.114.133.0/24 }
export:     to AS50673 announce AS-ITLNL
export:     to AS41441 announce AS-ITLNL
export:     to AS59796 announce AS-ITLNL
export:     to AS29067 announce { 0.0.0.0/0 }
export:     to AS15800 announce { 0.0.0.0/0 }
export:     to AS209832 announce { 0.0.0.0/0 }
export:     to AS200313 announce { 0.0.0.0/0 }
export:     to AS34700 announce { 0.0.0.0/0 }
export:     to AS29012 announce { 0.0.0.0/0 }
remarks:    -------------- IPv6 --------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50673 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29067 accept { 2001:67c:258::/48 }
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50673 announce AS-ITLNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29067 announce { 0::0/0 }
admin-c:    DD518-RIPE
tech-c:     SNP-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ITL-MNT
mnt-by:     GRFL-MNT
created:    2002-06-21T13:43:58Z
last-modified: 2022-03-18T00:21:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IC4-RIPE
org-name:    ITL LLC
country:    UA
org-type:    LIR
address:    26, Kosmichna street
address:    61145
address:    Kharkiv
address:    UKRAINE
phone:     +380 57 7630001
phone:     +380 57 7630763
fax-no:     +380 57 7630004
admin-c:    SNP-RIPE
admin-c:    DD518-RIPE
mnt-ref:    ITL-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ITL-MNT
abuse-c:    AITL-RIPE
created:    2004-04-17T12:09:23Z
last-modified: 2020-12-16T13:11:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitry Deineka
remarks:    Please use abuse mailbox for any reports about network abuse. Thank you.
address:    p.o. box 201
address:    Burgas 8000
address:    Bulgaria
mnt-by:     DEINEKA-MNT
phone:     +359 2 4925555
nic-hdl:    DD518-RIPE
created:    2002-05-13T12:19:28Z
last-modified: 2018-02-16T12:39:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alex Kasatkin
address:    p.o. box 201
address:    Burgas 8000, BG
phone:     +359 2 4925555
nic-hdl:    SNP-RIPE
mnt-by:     SNP-MNT
created:    2002-10-24T14:21:23Z
last-modified: 2018-02-21T11:11:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]