| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Procopa AS210939

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210939
as-name:    Procopa
org:      ORG-BDA22-RIPE
import:     from AS31027 accept ANY
export:     to AS31027 announce AS-PROCOPA
import:     from AS211783 accept ANY
export:     to AS211783 announce AS-PROCOPA
admin-c:    PI2047-RIPE
tech-c:     PI2047-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     dk-baesdata-1-mnt
created:    2021-08-05T12:30:13Z
last-modified: 2021-09-22T09:09:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BDA22-RIPE
org-name:    Procopa IT ApS
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Ringager 4E
address:    2605
address:    Brondby
address:    DENMARK
phone:     +4570252425
admin-c:    DB22939-RIPE
tech-c:     DB22939-RIPE
abuse-c:    AR44222-RIPE
mnt-ref:    dk-baesdata-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     dk-baesdata-1-mnt
created:    2017-12-15T14:51:03Z
last-modified: 2020-12-16T13:35:26Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Procopa IT
address:    Ringager 4E, 2605 Brndby, Denmark
admin-c:    DB22939-RIPE
admin-c:    KFJ7-RIPE
tech-c:     DB22939-RIPE
tech-c:     KFJ7-RIPE
nic-hdl:    PI2047-RIPE
mnt-by:     dk-baesdata-1-mnt
mnt-by:     dk-baesdata-1-mnt
created:    2021-09-22T09:03:20Z
last-modified: 2021-09-22T09:05:24Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]