| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.129.52 (lg) / ec2-3-239-129-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:8134::3ef:8134 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LIGHTSPEED-UK-AS AS210892

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210892
as-name:    LIGHTSPEED-UK-AS
descr:     Lightspeed Networks Regional Network
org:      ORG-LNL33-RIPE
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS210892
import:     from AS61231 accept ANY
export:     to AS61231 announce AS210892
admin-c:    LNOC5-RIPE
tech-c:     LNOC5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LSN-MNT
created:    2021-08-17T08:15:22Z
last-modified: 2022-11-24T12:09:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LNL33-RIPE
org-name:    Lightspeed Networks Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Fulney Hall
address:    PE12 6ER
address:    Spalding
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441775830830
admin-c:    LNOC5-RIPE
tech-c:     LNOC5-RIPE
abuse-c:    LA8527-RIPE
mnt-ref:    LSN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LSN-MNT
created:    2021-07-27T06:41:49Z
last-modified: 2022-11-24T11:23:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Lightspeed Network Operations Centre
address:    Lightspeed Networks Ltd
address:    Fulney Hall
address:    Holbeach Road
address:    Spalding
address:    Lincolnshire
address:    UNITED KINGDOM
address:    PE12 6ER
phone:     +44 1775 830 830
admin-c:    SG18594-RIPE
tech-c:     SG18594-RIPE
admin-c:    WL2273-RIPE
tech-c:     WL2273-RIPE
nic-hdl:    LNOC5-RIPE
remarks:    ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !
remarks:    ! - ! Please send spam and abuse notification only to abuse@lightspeed.co.uk - ! - !
remarks:    ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !
abuse-mailbox: abuse@lightspeed.co.uk
mnt-by:     LSN-MNT
created:    2022-11-24T09:10:36Z
last-modified: 2022-11-24T10:28:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]