| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.21.105 (lg) / ec2-34-231-21-105.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:1569::22e7:1569 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Yingzheng AS210883

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210883
as-name:    Yingzheng
org:      ORG-YZ7-RIPE
admin-c:    XSB-RIPE
tech-c:     XSB-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SB-MNT
created:    2021-08-18T13:31:57Z
last-modified: 2021-08-18T13:45:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-YZ7-RIPE
org-name:    Ying Zheng
country:    US
org-type:    LIR
address:    2401 Fountain View Drive
address:    77057
address:    Houston, TX
address:    UNITED STATES
phone:     +1 7134053777
admin-c:    XSB-RIPE
tech-c:     XSB-RIPE
abuse-c:    AR63994-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SB-MNT
created:    2021-08-13T07:09:05Z
last-modified: 2021-08-18T14:03:24Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    SB-MNT
fax-no:     +1 7134053888

person:     Ying Zheng
address:    2401 Fountain View Drive
address:    Houston, TX 77057
address:    United States
phone:     +1 7134053777
nic-hdl:    XSB-RIPE
mnt-by:     SB-MNT
created:    2021-08-18T13:39:11Z
last-modified: 2021-08-18T14:03:57Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]