| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.247.184 (lg) / ec2-44-192-247-184.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:f7b8::2cc0:f7b8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WAYNOW-AS AS210880

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210880
as-name:    WAYNOW-AS
org:      ORG-WA655-RIPE
import:     from AS211019 accept ANY
import:     from AS64661 accept ANY
export:     to AS211019 announce AS-WAYNOW
export:     to AS64661 announce AS-WAYNOW
export:     to AS60068 announce AS-WAYNOW
import:     from AS207610 accept ANY
import:     from AS207610 accept ANY
export:     to AS210030 announce AS207610
export:     to AS207610 announce AS-WAYNOW
import:     from AS60068 accept ANY
admin-c:    AMA283-RIPE
tech-c:     AMA283-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     WAY-NOW-MNT
mnt-by:     mnt-fr-allsgroup-1
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2021-08-19T08:22:06Z
last-modified: 2023-01-31T09:29:11Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WA655-RIPE
org-name:    WAYNOW GROUP SAS
country:    FR
org-type:    OTHER
address:    229 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS
abuse-c:    WSD11-RIPE
mnt-ref:    mnt-fr-allsgroup-1
mnt-by:     mnt-fr-allsgroup-1
created:    2021-08-13T14:40:00Z
last-modified: 2022-12-01T17:30:04Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Allan MAC
address:    220 chemin de gabardie
address:    31200
address:    Toulouse
address:    FRANCE
phone:     +33972573646
nic-hdl:    AMA283-RIPE
mnt-by:     mnt-fr-allsgroup-1
created:    2019-11-12T11:38:19Z
last-modified: 2020-05-21T15:48:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]