| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.238.189.240 (lg) / ec2-34-238-189-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ee:bdf0::22ee:bdf0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BRICKS AS210879

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210879
as-name:    BRICKS
org:      ORG-BS569-RIPE
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast  from AS6461  accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast  from AS8218  accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast  from AS35625 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast  from AS48402 accept AS-VIOUSLY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast  from AS210855 accept AS-BABABAM
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast  from AS210858 accept AS-ACTIRISE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast  to AS6461  announce AS-BRICKS
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast  to AS8218  announce AS-BRICKS
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast  to AS35625 announce AS-BRICKS
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast  to AS48402 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast  to AS210855 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast  to AS210858 announce ANY
admin-c:    ATR31-RIPE
tech-c:     ATR31-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-fr-bricks-1-MNT
created:    2021-08-19T11:27:46Z
last-modified: 2021-12-05T09:55:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BS569-RIPE
org-name:    Bricks SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    96 Rue du Pont Rompu
address:    59200
address:    TOURCOING
address:    FRANCE
phone:     +33320234000
admin-c:    ATR31-RIPE
tech-c:     ATR31-RIPE
abuse-c:    AR64022-RIPE
mnt-ref:    lir-fr-bricks-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-fr-bricks-1-MNT
created:    2021-08-16T07:03:16Z
last-modified: 2021-08-16T07:03:16Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Admin & Tech role
address:    FRANCE
address:    TOURCOING
address:    59200
address:    96 Rue du Pont Rompu
phone:     +33320234000
nic-hdl:    ATR31-RIPE
mnt-by:     lir-fr-bricks-1-MNT
created:    2021-08-16T07:03:15Z
last-modified: 2021-08-16T07:03:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]