| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.92.49 (lg) / ec2-44-192-92-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5c31::2cc0:5c31 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BABABAM AS210855

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210855
as-name:    BABABAM
org:      ORG-BS563-RIPE
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS35625 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS210879 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS35625 announce AS-BABABAM
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS210879 announce AS-BABABAM
admin-c:    CA10160-RIPE
tech-c:     CA10160-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-fr-bababam-1-MNT
created:    2021-08-24T10:34:06Z
last-modified: 2021-12-05T09:55:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BS563-RIPE
org-name:    Bababam SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    278 Chausse Fernand Forest BP90440
address:    59200
address:    TOURCOING
address:    FRANCE
phone:     +33320234000
admin-c:    CA10160-RIPE
tech-c:     CA10160-RIPE
abuse-c:    AR63133-RIPE
mnt-ref:    lir-fr-bababam-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-fr-bababam-1-MNT
created:    2021-05-19T06:55:13Z
last-modified: 2021-05-19T06:55:15Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Contact
address:    FRANCE
address:    TOURCOING
address:    59200
address:    278 Chausse Fernand Forest BP90440
phone:     +33320234000
nic-hdl:    CA10160-RIPE
mnt-by:     lir-fr-bababam-1-MNT
created:    2021-05-19T06:55:12Z
last-modified: 2021-05-19T06:55:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]