| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.8.102 (lg) / ec2-3-238-8-102.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:866::3ee:866 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PRONEXON-AUTNUM AS21080

as-block:    AS21004 - AS21151
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21080
as-name:    PRONEXON-AUTNUM
org:      ORG-PG109-RIPE
import:     from AS48918 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS3209 accept ANY
export:     to AS48918 announce AS21080
export:     to AS1299 announce AS21080
export:     to AS3209 announce AS21080
admin-c:    SB5891-RIPE
tech-c:     TW3078-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PRONEXON-MNT
created:    2011-10-27T07:00:43Z
last-modified: 2020-02-04T06:46:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PG109-RIPE
org-name:    pronexon GmbH
org-type:    LIR
address:    Am Heilbrunnen 115
address:    72766
address:    Reutlingen
address:    GERMANY
phone:     +49712143301910
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    PRONEXON-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PRONEXON-MNT
admin-c:    SB20765-RIPE
admin-c:    JAN-RIPE
admin-c:    TW3078-RIPE
abuse-c:    PAC74-RIPE
tech-c:     SB20765-RIPE
tech-c:     TW3078-RIPE
tech-c:     JAN-RIPE
created:    2014-10-14T12:54:59Z
last-modified: 2017-02-16T11:12:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stephan Beck
address:    Pronexon GmbH
address:    Am Heilbrunnen 115
address:    72766 Reutlingen
address:    Germany
phone:     +49 7121 433019 10
fax-no:     +49 7121 433019 50
mnt-by:     ARCOR-MNT
nic-hdl:    SB5891-RIPE
created:    2008-03-17T11:55:50Z
last-modified: 2008-03-17T11:55:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tobias Wendig
address:    pronexon GmbH, Am Heilbrunnen 115, 72766 Reutlingen
phone:     +49712143301910
nic-hdl:    TW3078-RIPE
mnt-by:     pronexon-mnt
created:    2014-11-10T15:29:25Z
last-modified: 2014-11-10T15:29:25Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]