| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  hostnetwork AS210773

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210773
as-name:    hostnetwork
org:      ORG-HA779-RIPE
sponsoring-org: ORG-SEAT1-RIPE
import:     from AS43754 accept ANY
export:     to AS43754 announce AS210773
import:     from AS12880 accept ANY
export:     to AS12880 announce AS210773
admin-c:    MZS15-RIPE
tech-c:     MZS15-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ir-mhost-1-mnt
created:    2021-09-10T10:09:57Z
last-modified: 2021-09-10T10:09:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HA779-RIPE
org-name:    Amirhossein Noori Latif
descr:     Milad Tower Asiatech (Tehran)
org-type:    OTHER
address:    iran - tehran - jordan - kheyaban shariyati - pelak 20
remarks:    Hosting HostNetwork
phone:     +98.2188886982
abuse-c:    ACRO23074-RIPE
mnt-ref:    ir-mhost-1-mnt
mnt-ref:    greenweb-mnt
mnt-by:     HostNetwork
created:    2019-03-10T19:42:39Z
last-modified: 2021-09-08T08:13:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     MohammadReza Zarif Soltani
address:    Elm va Fanavarie khorasan Park
address:    9185173911
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +98 5138185
nic-hdl:    MZS15-RIPE
mnt-by:     ir-mhost-1-mnt
created:    2018-03-23T13:34:03Z
last-modified: 2020-08-15T20:24:07Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]