| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.20.240 (lg) / ec2-44-192-20-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:14f0::2cc0:14f0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BiT-AS AS210735

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210735
as-name:    BiT-AS
org:      ORG-BL496-RIPE
sponsoring-org: ORG-IGK1-RIPE
import:     from as6789 accept ANY
export:     to as6789 announce AS210735
import:     from AS48084 accept ANY
export:     to AS48084 announce AS210735
admin-c:    PK9864-RIPE
tech-c:     PK9864-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ru-igkh-1
mnt-by:     bit-ru-mnt
created:    2021-09-21T07:26:41Z
last-modified: 2021-09-21T07:26:41Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BL496-RIPE
org-name:    BIT LLC
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    47 Shakhterskaya str., Gukovo, 347879, Russian Federation
abuse-c:    ACRO43371-RIPE
mnt-ref:    IEAG
mnt-by:     mnt-ru-igkh-1
created:    2021-09-17T10:55:38Z
last-modified: 2022-12-01T17:08:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Petr Kritinin
address:    47 Shakhterskaya str., Gukovo, 347879, Russian Federation
phone:     +79518327674
nic-hdl:    PK9864-RIPE
mnt-by:     mnt-ru-igkh-1
created:    2021-09-17T10:51:18Z
last-modified: 2021-09-17T10:51:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]