| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SOMETHINGHOST AS210697

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210697
as-name:    SOMETHINGHOST
org:      ORG-SSMP4-RIPE
import:     from AS34872 accept ANY
export:     to AS34872 announce AS210697
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS210697
admin-c:    SSMP2-RIPE
tech-c:     SSMP2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SERVPERSO-MNT
mnt-by:     SMTH-MNT
created:    2021-09-28T12:40:16Z
last-modified: 2023-12-05T09:13:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SSMP4-RIPE
org-name:    SOMETHING SINGLE MEMBER P.C.
country:    GR
org-type:    OTHER
address:    GEORGIOU FTERI 8, KALAMATA 24100, MESSENIA, GREECE
abuse-c:    ACRO43517-RIPE
mnt-ref:    SERVPERSO-MNT
mnt-by:     SERVPERSO-MNT
mnt-by:     SMTH-MNT
created:    2021-09-27T13:43:11Z
last-modified: 2022-12-01T17:26:58Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SOMETHING SINGLE MEMBER P.C.
address:    GEORGIOU FTERI 8, KALAMATA 24100, MESSENIA, GREECE
nic-hdl:    SSMP2-RIPE
mnt-by:     SMTH-MNT
created:    2021-09-19T19:17:01Z
last-modified: 2021-09-19T19:17:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]