| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IE-NET-AS AS21068

as-block:    AS21004 - AS21151
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21068
org:      ORG-IE2-RIPE
as-name:    IE-NET-AS
import:     from AS15833 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5617 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13119 accept AS13119
export:     to AS15833 announce AS21068
export:     to AS5617 announce AS21068
export:     to AS13119 announce AS21068
admin-c:    GR89-RIPE
tech-c:     IE89-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IE-NET-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:17:57Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IE2-RIPE
org-name:    Krzysztof Lachota trading as Image Electronics SC
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Pl.Rodla 8
address:    70-419
address:    Szczecin
address:    POLAND
phone:     +48 91 4324200
fax-no:     +48 91 4882175
abuse-c:    AR16409-RIPE
admin-c:    RS4043-RIPE
admin-c:    GR89-RIPE
mnt-ref:    IE-NET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IE-NET-MNT
created:    2004-04-17T11:47:25Z
last-modified: 2022-07-01T09:04:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IE-NET Role
address:    Pl. Rodla 8
address:    70-419 Szczecin
address:    POLAND
phone:     +48 91 4882171
admin-c:    GR89-RIPE
tech-c:     PP10979-RIPE
tech-c:     GR89-RIPE
nic-hdl:    IE89-RIPE
mnt-by:     IE-NET-MNT
created:    2002-03-06T20:52:02Z
last-modified: 2011-07-19T08:30:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Grzegorz Raczycki
address:    Pl. Rodla 8
address:    70 - 419 Szczecin
address:    POLAND
phone:     +48 91 594 489
fax-no:     +48 91 88 21 75
nic-hdl:    GR89-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2002-06-18T07:52:27Z
last-modified: 2002-06-18T07:52:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]