| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.52 (lg) / ec2-3-92-28-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c34::35c:1c34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Virtuaalinfra-AS AS210671

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210671
as-name:    Virtuaalinfra-AS
org:      ORG-VO34-RIPE
sponsoring-org: ORG-LB21-RIPE
import:     from AS8728 accept ANY
export:     to AS8728 announce AS210671
admin-c:    ACRO43667-RIPE
tech-c:     ACRO43667-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LeadertelecomBV-mnt
mnt-by:     VIRTUAALINFRA-MNT
created:    2021-10-06T11:01:38Z
last-modified: 2021-10-15T11:36:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VO34-RIPE
org-name:    Virtuaalinfra OU
org-type:    OTHER
address:    10412, Tallinn, Kopli tn 4a-42
abuse-c:    ACRO43667-RIPE
mnt-ref:    LeadertelecomBV-mnt
mnt-by:     LeadertelecomBV-mnt
mnt-by:     VIRTUAALINFRA-MNT
created:    2021-10-05T08:55:43Z
last-modified: 2021-10-13T15:52:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse contact role object
address:    10412, Tallinn, Kopli tn 4a-42
abuse-mailbox: info@cloudsy.partners
nic-hdl:    ACRO43667-RIPE
mnt-by:     LeadertelecomBV-mnt
mnt-by:     VIRTUAALINFRA-MNT
created:    2021-10-05T08:54:11Z
last-modified: 2021-10-13T15:53:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]