| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.205.167.104 (lg) / ec2-52-205-167-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:34cd:a768::34cd:a768 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DEDIKING-AS AS210654

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210654
as-name:    DEDIKING-AS
org:      ORG-DCB8-RIPE
import:     from AS213035 accept ANY
export:     to AS213035 announce AS210654
import:     from AS399417 accept ANY
export:     to AS399417 announce AS210654
admin-c:    DA9652-RIPE
tech-c:     DA9652-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DEDIKING-MNT
created:    2021-10-11T13:29:07Z
last-modified: 2021-10-11T13:29:07Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DCB8-RIPE
org-name:    Des Capital B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Krammer 8
address:    3232HE
address:    Brielle
address:    NETHERLANDS
phone:     +31851308338
phone:     +13023803902
admin-c:    AA35882-RIPE
tech-c:     TA7409-RIPE
abuse-c:    AR60082-RIPE
mnt-ref:    mnt-nl-descapital-1
mnt-ref:    RELCOMGROUP-EXT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-nl-descapital-1
created:    2020-03-17T15:00:52Z
last-modified: 2021-03-04T10:54:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     DediKing Administrator
address:    600 N. Broadstreet, Suite 5 # 3252
phone:     +13023803902
address:    19709 Middleton, Delaware
nic-hdl:    DA9652-RIPE
mnt-by:     DEDIKING-MNT
created:    2021-10-07T09:20:52Z
last-modified: 2021-10-07T11:44:49Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]